Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Eesti viipekeele jätkukursus

Eesti viipekeele jätkukursus on mõeldud algaja viipekeele kursuste läbinud õppijatele, kuid sobib ka neile, kel on muul moel omandatud eesti viipekeel algaja keelekasutaja tasemel.
Õpime keelt mängides läbi igapäevaelu olukordi, endi loodud viipekeelsete lugude/lausete kaudu ning pidevalt uusi viipeid omandades.

Jätkukursuse eesmärk:

 • anda algaja keelekasutajale meelekindlust viipekeelt edasi õppida iseseisva keelekasutaja tasemini;
 • lisaks on kursuse läbinu piisavalt enesekindel alustamaks vestlust viipekeelse isikuga.

Kursuse sisu:

Kursuse fookus ja teemad võivad kursuse jooksul veidi muutuda, lähtudes osalejate vajadustest.

 • viipelausete moodustamine – viiperuum, lauseehitus, positsiooniviiped;
 • küsimuste moodustamine ja neile vastamine – dialoogid, abi palumine, vestluse algatamine;
 • tunded, tujud ja emotsioonid;
 • aeg – numbrid, kuud, nädalapäevad, kellaajad, aastaajad;
 • ümbritsev keskkond – nähtused, inimesed ja nende tegevused.

Kursuse lõpetaja:

 • mõistab sageli kasutatavate väljenditega lauseid, mis on seotud talle oluliste valdkondadega;
 • suhtleb lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, tuttavatel teemadel lihtsate faasidega;
 • esitab lihtsa selgeksõpitud teksti;
 • kirjeldab objekte tunnuste kaudu lihtsamate fraasidega.

Oskused võetud: Viipekeeled ja Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppekava maht on 20 veebitundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.
Tulemusi hinnatakse kaasõpilaste vahelise dialoogi kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Eesti viipekeel - jätkukurs on mõeldud algaja viipekeele kursuste läbinud õppijatele, kuid sobib ka neile, kel on muul moel omandatud eesti viipekeel algaja keelekasutaja tasemel.

Varasematel Mari-Liisi juhendatud viipekeele kursustel osalenute tagasiside:

Õpetaja oli lahe ja arusaaja, tegi erinevaid mänge ning kutsus tundi ka kurte, et õppimine oleks huvitavam ja lihtsam kõigile. Viis pluss!

Aeg

esmaspäeviti
4. oktoober - 6. detsember 2021
kell 17.30-19.00

Maht

20 tundi

Hind

110 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

veebikeskkond Zoom