Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti viipekeel algajatele, jätkukursus

Kursus sobib kõigile huvilistele, kellel on vähesed algteadmised eesti viipekeelest ja kurtidest. Näiteks puututakse viipekeelt kõnelevate isikutega kokku tööl, koolis või mujal. Koolitaja kasutab õppe eesmärgil külalisõpetajaid, mis tähendab, et mõnel korral annab tundi ainult viipekeelne (kurt) õpetaja.

Kursusel saab osaleda maksimaalselt 10 inimest.

Eesti viipekeel algajatele jätkukursuse eesmärk:

Eesmärgiks on õppida viiplema igapäevastel lihtsamatel teemadel, tõsta teadlikkust kurtide kultuuri eripäradest, nende käitumisest ja viipekeele olulisusest selles ning saada teadlikumaks eesti viipekeele olemusest (grammatika, viipeloome).

Omandatakse algteadmised grammatikast:

 • viibete komponendid – viibete “õigekiri”;
 • viibete tuletis, motiveeritus – kust tekivad viiped ja kuidas on need tuletatud;
 • viiperuum ja viibete paigaldamine;
 • viipelausete moodustamise reeglid.

Grammatika põhireeglid läbitakse viipevara omandamise kaudu.

Käsitletavad teemad ja viipevara:

 • tutvumine – enda ja lähedaste tutvustamine;
 • küsimused – küsimuste moodustamise eripärad. Enda kohta käivatele küsimustele vastamine. Dialoog kaaslasega;
 • päevakava – hommiku-, lõuna- ja õhtutegevused. Vaba aeg, elukutsed, hobid;
 • aeg – numbrid, kuud, nädalapäevad, kellaajad;
 • välimus – riided, värvid, kuju, kujundid, mustrid;
 • seisundid – tujud, emotsioonid;
 • kodu ja lähiümbrus – mööbel, ruumid;
 • asutused, keskkond, liiklemine (sõiduvahendid).

Eesti viipekeel algajatele jätkukursuse lõpetaja:

 • tutvustab ennast ja enda lähedasi eesti viipekeeles lihtsamate fraasidega;
 • vastab teda puudutavatele lihtsamatele küsimustele juhul, kui suhtluspartner viipleb aeglaselt ja on abivalmis.

Oskused on võetud: Viipekeeled ja Euroopa keeleõppe raamdokumendist

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Kursuse maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Tulemusi hinnatakse kaasõpilaste vahelise dialoogi kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

kolmapäeviti
26. jaanuar - 20. aprill 2022
kell 18.00-20.15
tundi ei toimu 23. veebruaril

Maht

36 tundi

Hind

198 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee