Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti viipekeel algajatele, jätkukursus

Jätkukursus on mõeldud algajate viipekeele kursuste läbinud õppijatele, kuid sobib ka neile, kes on muul moel omandanud eesti viipekeele algaja keelekasutaja taseme. Õpime keelt mängides läbi igapäevaelu olukordi ja endi loodud viipekeelsete lugude/lausete kaudu ning pidevalt uusi viipeid omandades.

Jätkukursuse eesmärgiks on anda algajale keelekasutajale meelekindlust viipekeelt edasi õppida iseseisva keelekasutaja tasemini. Eesmärk on suurendada julgust viipekeeles suhelda ja kinnistada varasem omandatud viipevara, et väljendada igapäeva elu tegevusi.

Eesti viipekeel algajatele jätkukursuse sisu:

  • viipelausete moodustamine -viiperuum, lauseehitus, positsiooniviiped;
  • küsimuste moodustamine ja neile vastamine – dialoogid, abi palumine, vestluse algatamine;
  • igapäevaste olukordade, millesse sattume, läbi mängimine;
  • tunded, tujud ja emotsioonid;
  • aeg – numbrid, kuud, nädalapäevad, kellaajad, aastaajad;
  • ümbritsev keskkond – nähtused, inimesed ja nende tegevused.Kursuse fookus ja teemad võivad kursuse jooksul veidi muutuda, lähtudes osalejate vajadustest.

Eesti viipekeel algajatele jätkukursuse läbinud õppija:

  • mõistab sageli kasutatavate väljenditega lauseid, mis on seotud talle oluliste valdkondadega;
  • suhtleb lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, tuttavatel teemadel lihtsate faasidega;
  • esitab lihtsa selgeks õpitud teksti;
  • kirjeldab objekte tunnuste kaudu lihtsamate fraasidega.

Oskused võetud: Viipekeeled ja Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 33 kontakttundi, millele lisandub 11 tundi iseseisvat tööd.
Tulemusi hinnatakse kaasõpilaste vahelise dialoogi kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
6. oktoober - 15. detsember 2022
kell 18.00 - 20.15

Maht

33 tundi

Hind

215 eurot

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee