Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Eesti mütoloogia

Kursus annab ülevaate Eesti mütoloogiast ehk vanade eestlaste uskumustest ja maailmapildist. Räägitakse sellest, kuidas elu ja ümbritsevat on varasemalt mõistetud ja mõtestatud.

I loeng:

Sissejuhatus. Mis on müüt, mis mütoloogia. Soomeugri ja Ees-Aasia mütoloogiad. Loodususund, šamanism, totemism. Muinasusundi kajastusi Henriku „Liivimaa kroonikas“, B. Russowi kroonikas jt allikais. Paganluse elujõud ja säilimine 21. sajandini. Eesti uuspaganlus 10.-21. sajandil.

II loeng:

Kosmos ja maailm. Loomismüüt, võrdlus teiste põhjarahvaste loomismüütidega. Loodusnähtused, nende selgitamine ja isikustamine. Roomakatoliku mõjud eesti paganlikule mütoloogiale. 19. sajandi eesti pseudomütoloogiad, nende allikad, mõju eesti rahvusmõtte kujunemisele. Baltisaksa rahvausund.

III loeng:

Hea ja kuri. Ohutised. Loitsud. Tabud. Ohutu ruumi kujundamine. Ohtlikud paigad ja kuidas seal toime tulla. Tabud ja ohvrid. Ohvripaigad. Elu ja surm, nendega seotud rituaalid. Surma vältimine, surmaended. Haigusdeemonid, haiguste tõrje.

IV loeng:

Talu aastaring, rahvakalender. Nälg ja nälja tõrjumine. Inimsuhetega seotud maagiaid. Armumaagiast. Kokkuvõte.

Kursuse läbinu on saanud ülevaate Eesti mütoloogiast.

Õppekavarühm – Ajalugu ja arheoloogia
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
4. - 25. oktoober 2022
kell 17.30–19.00

Maht

8 tundi

Hind

60 eurot

Koolitusjuht

Merike Harvo

5690 1707

merike.harvo@kultuur.ee