Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Itaalia keel algajatele

Algajate itaalia keel on hea võimalus selle kõlava keelega sammukaupa tutvuda.
Õppetööd alustatakse Euroopa keeleraamistiku tasemele A1 vastavate teemadega, tuginedes õpikule Nuovo Progetto Italiano 1 ja õpetaja enda koostatud materjalidele.
Materjalid pannakse üles Google Drive’i, kust need saab endale alla laadida ja salvestada.

Esiteks tutvutakse tähestiku ja häälduse õppimisega, edasi minnakse tervituste ja enda tutvustamise juurde, et tekiks oskus ning julgus vestelda lihtsate lausetega rahvusest, päritolust, vanusest, tööst, hobidest, sõpradest ja perest.
Kindlasti kuulub nii veebitundidesse kui iseseisva töö sisse ka kuulamisharjutusi, videomaterjale, laule ja õpilaste sõnavõtte ning kirjatükke itaalia keeles.

Grammatika osas on kavas:

 • tähestik ja hääldus;
 • eessõnad;
 • artiklid, nimi- ja omadussõnad;
 • ainsuse ja mitmuse moodustamine;
 • tegusõnade pööramine kindla kõneviisi olevikus;
 • numbrid;
 • värvid.

Kursuse läbinu oskab:

 • itaalia tähestikku ja hääldust;
 • lugeda ning kirjutada lihtsamat teksti
 • küsida lihtsamaid küsimusi ning neile vastata;
 • rääkida endast ja oma perekonnast;
 • kirjeldada inimese välimust ja iseloomu
 • küsida ja öelda kellaaega.

Õppekava maht on 31 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
20. september - 20. detsember 2021
kell 18 - 19.50

Maht

31 tundi

Hind

186 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

veebikeskkond Zoom