Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Business English

Kursusel osalemise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt nõrgemal kesktasemel (pre-intermediate) või kesktasemel (intermediate).
Kursusel kasutatakse järgmisi õppematerjale: Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, Finance, Ian MacKenzie Äri ja rahandus. Ärikiri, BBC World.

Osaleda saab maksimaalselt 6 inimest.

Kursuse sisu

Kursuse eesmärgiks on aidata orienteeruda ärialases sõnavaras ja arendada suulise ning kirjaliku väljenduse oskust, telefonikõnede ja ärikirjade abil (tellimused, reklaam jne) ja suhtlemist. Tutvustatakse olulisemat finantsalast sõnavara.

Teemad

 1. Töö ja töökohad. Töötamise viisid. Värbamine ja valik.
 2. Teemasid raamatupidamisest (vastavalt õppijate vajadusele).
 3. Oskused ja kvalifikatsioon. Töötasu ja sissetulekud. Karjääriredel.
 4. Probleemid tööl. Tootmine ja teenused. Innovatsioon ja leiutamine.
 5. Materjalid ja varustajad. Ostjad-müüjad ja turg. Turg ja konkurendid.
 6. Edu ja ebaõnn. Aeg ja aja valdamine. Juhtimine ja juhtimisstiilid.
 7. Äri eri kultuurides. Telefoniga rääkimise väljendid, e-mailid.
 8. Koosolekud. Arvamuste avaldamine. Arutelu tehnikad.
 9. Presentatsioonid. Läbirääkimised.
 10. Müük ja kulud. Tooted ja brändid.

Teemades saab teha täiendusi vastavalt grupi vajadustele.

Kursuse lõpetaja:

 • orienteerub paremini ärialases sõnavaras,
 • räägib julgemalt telefonis ärialastel teemadel,
 • loeb ja vastab äriteemalistele meilidele,
 • tutvustab oma ettevõtet ja tooteid,
 • tunneb tähtsamat finantsalast sõnavara ja suhtleb ladusamalt oma tööalal.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 24 kontakttundi, millele lisandub 8 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 9.30 - 11.00
4. mai - 10. juuni 2021

Maht

24 tundi

Hind

156 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

veebikeskkond Zoom