Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

¡Buen viaje! Hispaania keel abiks reisijale

Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised või puuduvad need hoopiski. Läbivõetud teemadest on abi hispaaniakeelsetes riikides reisimisel.

Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola, Espanol ja õpikut Pasos, autor Rosa María Martín.

Kursuse eesmärk:

Eesmärgiks on omandada algtaseme sõnavara ja arendada elementaarset vestlusoskust reisimiseks hispaaniakeelsetes maades.
Kursuse põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel.

Kursuse sisu

Sõnavara, suhtlemine:

1. kord – Tervitused, hüvastijätud ja mud viisakusväljendid. Enesetutvustamine. Tähtsamad tööd ja elukutsed. Riigid ja rahvused.
2. kord – Toit ja joogid. Soovide ütlemine. Küsimine, mida on. Tellimine restoranis. Arvud 1-1000. Dialoogid.
3. kord – Kus ja kui kaugel midagi asub. Koha kirjeldamine. Tee küsimine ja juhatamine. Dialoogid.
4. kord – Hotelliteenused, toa broneerimine. Nädalapäevad, kuud ja kuupäevad. Milline on hotell, kus see asub. Dialoogid.
5. kord – Igapäevased tegevused kodus ja tööl. Kellaajad (küsimine ja ütlemine). Vaba aeg. Omadussõnad isiku välimuse ja iseloomu kirjeldamiseks. Dialoogid.
6. kord – Sisseostude tegemine, erinevad poeliigid. Kaalu- ja mõõtühikud. Hinnad (küsimine ja ütlemine). Riided ja nende ostmine. Dialoogid.
7. kord – Meeldimised ja mittemeeldimised. Toit. Arvamuste avaldamine linna, toidu, elukoha jne kohta. Vaba-aja tegevused. Dialoogid.
8. kord – Inimeste külla kutsumine. Nõustumine ja keeldumine. Probleemide selgitamine ja nõu andmine. Tulevikuplaanid ja kavatsused. Kinnominek, piletite ostmine. Dialoogid.
9. kord – Transport. Saabumiste ja väljumiste kohta küsimine. Piletite ostmine. Transpordiliikide võrdelmine. Reisi planeerimine. Kohtumise organiseerimine. Dialoogid.
10. kord – Erinevat liiki puhkused. Puhkuste sihtkoha valimine. Puhkuste brošüürid ja tegevuskavad. Ilm. Telefonikõned. Tunnete kirjeldamine. Erinevate suhtlemisvahendite kirjeldamine.
11. kord – Läbivõetud teemade kordamine.

Grammatika:

1. kord – verbid llamarse, ser, tener; asesõnad; nimisõnade grammatiline sugu; mitmus
2. kord – verbid querer, vivir, hay; umbmäärane artikkel
3. kord – verb estar; koha eessõnad ja väljendid
4. kord – eessõnad; omadussõnade kasutamine koos nimisõnaga; erinevused ser ja estar vahel
5. kord – enesekohased tegusõnad; määrsõnad
6. kord – verb gustar; sihilised asesõnad; määravad artiklid
7. kord – verb preferir, nadar, viajar; näitavad asesõnad
8. kord – verbid querer, salir, poder; tener que; eessõnalised asesõnad
9. kord – omadusssõna võrdlusastmed; tulevik (regulaarsed ja ebaregulaarsed verbid)
10. kord – verbid hacer, llover, venir; lihtminevik
11. kord – läbivõetu kordamine

Kursuse lõpetaja oskab reisil olles anda ja leida talle vajalikku informatsiooni. Tunneb elementaarseid suhtlemisväljendeid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 33 kontakttundi, millele lisandub 11 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ning TEA keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Ta on kahe hispaania keele õpiku autor „Hola, Espanol!“ ja „Hispaania keele õpik edasijõudnutele“.

Aeg

teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti
kell 17.30 - 19.45
14.15. 16. mai
21. 22. 23. mai
28. 29. 30. mai
4. 5. juuni 2019

Maht

33 tundi

Hind

152 eurot, kõik õppematerjalid on hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

¡Buen viaje! Hispaania keel abiks reisijale

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis