Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Argumenteeritud tööalane suhtlemine

Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimisoskused on 21. sajandi tööturul juhtide ja professionaalide kõige olulisemad oskused. Need ei ole aga oskused, mis on kaasasündinud, vaid mida saab ja mida tuleb järjepidevalt treenida.

Seetõttu oleme loonud koolituse, mille eesmärk on anda osalejale vajalikud teadmised ja baasoskused tulemuslikuks argumenteeritud suhtlemiseks tööalaselt.

Koolituse käigus õpime kuidas tööl edukamalt oma seisukohti kujundada, esitada ja kaitsta. Arendame koos oskust käivitada ratsionaalset mõtlemist, juhtida emotsioone, kuulata vestluspartnerit kriitiliselt ja tunda ära demagoogiat.

1. blokk: Enda ja kuulaja suunamine ratsionaalseks mõtlemiseks ja argumenteeritud suhtluseks

 • ratsionaalse mõtlemise ja suhtlemise väljakutsed (tähelepanu, harjumuslik mõtlemine, tajuvead, emotsionaalne mõtlemine);
 • kuidas häälestada suhtluspartnereid ratsionaalselt mõtlema ja argumenteeritult suhtlema;
 • kuidas konfliktsetes olukordades pingeid maandada, et luua võimalus argumenteeritud suhtluseks;
 • kuidas tunda ära ja vastata demagoogiale.

2. blokk: Argument

 • argumendi vajalikkus ning kasutusotstarbed;
 • argumendi jaoks ideede leidmine;
 • selge ja veenva argumendi koostamine ja esitamine.

3. blokk: Argumenteeritud arutelu

 • teise poole argumendi struktuurne kuulamine;
 • teise poole argumendile vastamine;
 • enda argumendi kriitikale vastamine.

Ajakava

Koolituse läbinud osaleja:

 • teab peamiseid väljakutseid ratsionaalse mõtlemise käivitamisele ja säilitamisele, oskab käivitada ratsionaalset suhtlust ja juhtida emotsioone endas ja oma suhtluspartneris;
 • teab, millises tööalases suhtlusolukorras on võimalik argumente kasutada ning oskab seejuures arvestada oma kuulajaskonna profiiliga ning oma sõnumit vastavalt selle kohandada;
 • oskab tunda ära demagoogiat ja sellele reageerida;
 • teab, kuidas juhtida (küsimustega) suhtluspartner ratsionaalse, argumenteeritud arutelu ja otsustamiseni;
 • oskab olla läbi tugevate argumentide veenev ja usaldusväärne, juhtides argumenteeritud suhtluse käigus enda ja oma kuulaja emotsioone;
 • oskab koguda infot ja seda kriitiliselt hinnata, et leida sealt oma argumendi toetuseks vajalik tõestusmaterjal;
 • teab, kuidas kuulata ja analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja küsimusi, eristada sealt emotsionaalse sisu ja argumentidele ratsionaalselt vastata;
 • teab, kuidas kuulata vastuargumente, kuidas kaitsta ja taastugevdada oma seisukohti ja otsuseid suhtluse käigus.

Loe ka Lauri kirjutatud blogipostitust SpeakSmart’i lehel “Miks investeerida argumendikasutuse õppesse ja lisada see oma professionaalsesse tööriistakasti? – Mardi ja Mari lugu

Õppekavarühm – Isikuareng
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäev
16. märts 2023
kell 10.00–17.00

Maht

8 tundi

Hind

112 eurot

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee