Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Araabia keel algajatele

Rauno Ruus

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.

Kursusel kasutatakse “Madinah Arabic” (www.madinaharabic.com) materjale koos õpetaja enda poolt koostatud materjalidega.

Kursuse sisu:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Esmaseks eesmärgiks on araabia keele tähtede õppimine: nende lugemine ja kirjutamine. Õpitakse korrektset hääldust ning omandatakse elementaane sõnavara, mis võimaldab lihtsamate lausete koostamist. Omandatakse mõningad algteadmised grammatikas.

Grammatika:

Araabia tähestik (reeglid tähtede kokku- ja eraldi kirjutamisel), vokaalimärgid, hääldus). Tegusõna – oleviku ja lihtmineviku vormid (mina, tema jm). Lihtlaused. Määrav artikkel. Ees- ja asesõnad. Omadussõnad. Mitmus. Mees- ja naissoost sõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

Igapäevased suhtlusväljendid (tervitused, hüvastijätud, tutvustamine jms). Endast rääkimine. Igapäevaesemed. Perekond. Nädalapäevad. Värvid. Numbrid 1-10. Lihtsamate küsimuste küsimine ja neile vastamine.

Kursuse lõpetaja tunneb araabia tähestikku, oskab tähti kirjutada ning lugeda vokaalimärkidega araabiakeelset teksti. Samuti oskab ta koostada lihtsamaid lauseid ja väljendada end lihtsamates olukordades; saab aru elementaarsematest küsimustest ja oskab neile vastata.

Õppeklassis on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 30 kontakttundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Araabia keel algajatele
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

Õpetaja Rauno Ruus on lõpetanud araabia keele instituudi Saudi Araabias, Mediinas; sealsamas õppinud ja lõpetanud araabiakeelse õppega ülikooli ning elanud ja õppinud araabiakeelses keskkonnas kokku 7 aasta jooksul. Viimastel aastatel on ta töötanud suulise ja kirjaliku tõlkimisega.

Aeg

neljapäeviti kell 9.30 - 11.45
1., 8., 15., 22., ja 29. november
6. ja 13. detsember 2018
10., 17. ja 24. jaanuar 2019

Maht

30 tundi

Hind

132 €

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Araabia keel algajatele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis