Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Araabia keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.

Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised araabia keele kirja- ja hääldussüsteemist. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.

Kursusel käsitletavad teemad:

 • Araabia keele tähestik, hääldus ja sissejuhatus araabia keele kirjasüsteemi
 • Täishäälikud, artiklid ja eessõnad
 • Enesetutvustus
 • Riigid ja rahvused
 • Kus ja kes
 • Mina, sina, tema
 • Meie igapäevased asjad ja nende asetus
 • Ainsus ja mitmus
 • Numbrid
 • Perekond

Õppekava maht on 30 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab moodustada lihtsamaid lauseid, suudab lugeda lühikesi tekste.

Õppekava nimetus – Araabia keel algajatele A 1
Õppekava rühm – Keeleõpe

Aeg

kolmapäeviti kell 13.00 - 15.15
16. 23. ja 30. oktoober
6. 13. 20. ja 27. november
4. 11. ja 18. detsember 2019

Maht

30 tundi

Hind

135 €

Koolitusjuht

Liivia Preast

630 6508
5690 1707

liivia.preast@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Araabia keel algajatele

 • Maksja andmed

  Täita kui maksja erineb osalejast
 • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

 • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis