Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Araabia keel algajatele A1.1

Kursus on  sissejuhatus araabia keelde ning koosneb tähtede ja häälduse õppimisest ja araabia keele õppimisest algtasemel. See tähendab suhtlemise omandamist teemade kaupa ja Araabia maailma kultuuri ning tavade tutvustamist.

Kasutatakse järgmisi õppematerjale:
Alif baa: introduction to Arabic letters and sounds (Kristen Brustad), Arabic: an essential grammar (Faruk Abu-Chacra), Arabic conversation (Jane Wightwick) ja õpetaja koostatud materjalid.

Araabia keel algajatele A1.1 kursuse eesmärk:

Saada algteadmised araabia keelest ja kultuurist ja osata end tutvustada ning vestelda lihtsatel teemadel. Piirkond on Araabia maailm. Õppetöös pööratakse suurt tähelepanu dialoogile.

Kursusel läbitavad teemad:

tähestik, enese tutvustamine, arvsõnad, eitus, pere, reisimine, hobid, töökohad, ametid, õpingud, värvid, numbrid, kalender, aastaarvud.

Araabia keel algajatele A1.1 kursuse läbinu:

  • saab algteadmised araabia keelest ja kultuurist;
  • oskab end tutvustada ning vestleb lihtsatel teemadel.

Õppeklassis on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemusi hinnatakse kaasõpilaste vahelise dialoogi kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Aeg

teisipäeviti
4. oktoober - 20. detsember 2022
kell 18.00–20.15

Maht

36 tundi

Hind

234 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee