Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Araabia keel algajatele, tase II

Rauno Ruus

Kursus sobib neile, kes on juba eelnevalt araabia keelega kokku puutunud: kes tunneb tähti ja oskab lugeda vokaalimärkidega teksti.

Kursuse sisu:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Täiendatakse sõnavara ja jätkatakse erinevate, veidi keerulisemate lausete koostamisega. Jätkatakse põhiliste teadmiste omandamisega grammatikas. Pannakse suuremat rõhku rääkimisele.

Grammatika:

Tegusõna oleviku, mineviku ja tuleviku vormid. Mitmus. Omand/kuuluvus (nt “õpetaja auto”); omamist väljendavad asesõnad. Käänetele mitte alluvad nimisõnad. Naissoost asesõnad “see” ja “too”/”see seal” jaoks. Suhteline asesõna.

Sõnavara, suhtlemine:

Endast rääkimine. Numbrid 1-1000. Nädalapäevad. Aastaajad. Vestlus võõraga. Uued omadussõnad. Kehaosad. Ametinimetused. Loomad ja linnud.

Kursuse lõpetaja saab aru lihtsamast araabiakeelsest tekstist. Samuti oskab ta koostada lauseid ja saab hakkama lihtsamas vestluses. Ta oskab endast rääkida; saab aru põhilistest küsimustest ja oskab neile vastata.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.

 

Õpetaja Rauno Ruus on lõpetanud araabia keele instituudi Saudi Araabias, Mediinas; sealsamas õppinud ja lõpetanud araabiakeelse õppega ülikooli ning elanud ja õppinud araabiakeelses keskkonnas kokku 7 aasta jooksul. Viimastel aastatel on ta tegelenud suuliste ja kirjalike tõlketöödega.

Aeg

kolmapäeviti, 13.veebruar - 17. aprill 2019
kell 10.00- 12.15

Maht

30 tundi

Hind

132 €

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Araabia keel algajatele, tase II

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis