Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Araabia keel algajatele

Kursus on araabia keele sissejuhatav kursus ja koosneb tähtede ja hääldamise õppimisest, araabia keele õppimisest algtasemel, mis tähendab suhtlemise õppimist teemade kaupa ja kultuuri ja tavade tutvustamisest araabia maailmas.

Kasutatakse järgmisi õppematerjale:
Alif baa: introduction to Arabic letters and sounds (Kristen Brustad), Arabic: an essential grammar (Faruk Abu-Chacra), Arabic conversation (Jane Wightwick) ja õpetaja koostatud materjalid.

Araabia keel algajatele kursuse eesmärk:

Saada algteadmised araabia keelest ja kultuurist ja osata end tutvustada ning vestelda lihtsatel teemadel. Õppetöös pööratakse suurt tähelepanu dialoogile.

Kursusel läbitavad teemad:

arvsõnad, eitus, tähestik, enese tutvustamine, pere, piirkond – araabia maailm, reisimine, hobid, töökohad, ametid, õpingud, värvid, numbrid, kalender, aastaarvud.

Araabia keel algajatele kursuse läbinu:

  •  saab algteadmised araabia keelest ja kultuurist;
  • oskab end tutvustada ning vestelda lihtsatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.
Tulemusi hinnatakse kaasõpilaste vahelise dialoogi kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

teisipäeviti
8. veebruar - 12. aprill 2022
kell 18 - 20.15

Maht

30 tundi

Hind

165 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

II korruse väike klass