Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Курс по основам аргументации: “Речь, которая работает на вас”

Eestikeelne tutvustus on allpool.

В нашей жизни мы сталкиваемся с необходимостью коммуницировать и отстаивать свою позицию практически везде: дома, с друзьями, на работе с коллегами, в разговоре с начальством и партнерами. Навыки убеждения становятся все более и более важными на рынке труда, где мы должны не просто принимать решения, но и обосновывать их. Кроме того навык аргументации являются реальным преимуществом не только в рабочей среде, но и в общении между людьми. Пройдя этот курс, вы научитесь структурировать и выражать свои мысли, слушать других и отвечать.
Содержание курса:
1. Человеческое мышление. Зачем аргументировать свои мысли и как работает аргумент?
2. Составление и использование аргумента. Как выделять в речи аргументы и анализировать их?
3. Как правильно расставлять акценты, используя навыки аргументации. Ошибки и демагогические уловки.

Целью обучения является разработка методов формирования и использования аргументов в повседневной жизни, и навыков самовыражения, которые можно использовать как в устной, так и в письменной форме в различных рабочих ситуациях.
Как правильно преподнести вашим собеседникам свою идею и создать содержательный диалог, уметь защищать свою позицию во время диалога, при этом не вступая в конфликт и поддерживая общий язык с другом, членом семьи или коллегой.
Как, слушая собеседника, важно правильно структурировать полученную информацию в своей голове и подумать о возможных ответах и альтернативах.
Мы учимся вести общение мирным, рациональным способом, формировать и использовать аргументы, структурно читать и слушать, а также анализировать и реагировать на мнения. Все навыки приобретаются через диалог и практику.

Igapäevaelus seisame silmitsi vajadusega suhelda ja kaitsta oma seisukohti praktiliselt igal pool: kodus, sõpradega, tööl kollegidega, vestlustes ülemuste ja partneritega. Veenmisoskused muutuvad aina tähtsamaks tööturul, kus me ei pea lihtsalt otsuseid vastu võtma, vaid neid ka põhjendama. Peale selle on argumenteerimisoskus reaalne eelis mitte ainult töökeskkonnas, vaid ka inimestevahelises suhtluses. Kursuse jooksul õpite oma mõtteid struktureerima ja väljendama, teisi kuulama ja neile vastama.
Kursuse sisu:
1. Inimese mõtlemine. Miks argumenteerida oma mõtteid ja kuidas töötab argument?
2. Argumendi koostamine ja kasutamine. Kuidas väljendada argumente kõnes ja neid analüüsida?
3. Kuidas argumenteerimisoskusi kasutades määrata õigesti aktsente? Vead ja demagoogilised lõksud.
Koolituse eesmärk on välja töötada argumendi kujundamise ja kasutamise meetodeid igapäevaelus ning eneseväljendamisoskust, mida võib kasutada nii suuliselt kui kirjalikult erinevates töistes situatsioonides.
Kuidas õigesti esitada kaasvestlejale oma ideed ja luua mõtestatud dialoog, osata dialoogis kaitsta oma seisukohta ilma konflikti sattumata ja toetada ühise keele leidmist sõbra, pereliikme või kolleegiga.
Kuidas vestluspartnerit kuulates struktureerida saadud informatsiooni oma peas ja mõtelda võimalikest vastustest ja alternatiividest.
Me õpime ratsionaalset ja ja rahulikku suhtlust, argumentide formuleerimist ja kasutamist, struktuurset lugemist ja kuulamist, aga samuti ka analüüsi ja arvamustele reageerimist.
Kõik oskused omandatakse dialoogi ja praktika kaudu.
Osaleja, kes on kursuse läbinud:
• oskab hinnata olukordi, kus saab argumenteerimisoskusi tõhusalt kasutada;
• on võimeline juhtima ennast ja oma dialoogipartnerit ratsionaalse suhtlemise suunas;
• on võimeline kujundama erinevat tüüpi argumente, neid tunnustama, tõestama, analüüsima, ümber lükkama ja toetama;
• oskab struktuurselt kuulata ja teha efektiivseid märkmeid;
• on võimeline ära tundma sisutuid argumente ja demagoogiat.

Aeg

Sügis 2019

Maht

6 tundi

Hind

72 eurot

Asukoht

Vene tn 6
III korrus

Registreeru

Курс по основам аргументации: “Речь, которая работает на вас”

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis