Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Aastaaruanne

2017. AASTA TEGEVUSARUANNE

Rahvaülikooli tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täiendkoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine.
Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvaülikool järgmisi ülesandeid:

1. Kursuste, loengute, õppelaagrite jne. korraldamine.

Aruandeperioodil toimus koolitus 12-s valdkonnas: kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus, keeled, muusika, tervis ja ilu, kokandus, loodus, fotograafia, liikumine, teater. Nimetatud valdkonnad on aluseks orienteerumisel meie koduleheküljel ja kursustele registreerimisel.

Kultuur
Kõige nõutum oli endiselt sisekujunduse kursus lektor Aivar Ojaga. Meie koostöö Germalo reisibürooga kursuse Kaugete maade kutse koostamisel jätkus mõlemal poolaastal. August Alopi juhtimisel jätkus veinikool, üks pikemaajalisi kursuseid üldse. Sügispoolaastast alates ei ole veiniklubi enam meie korraldatavate kursuste nimekirjas. Kevadel leidis head vastukaja uus kursus Dialoog kalliskiviga lektor Heli Kuulmaniga.
Uus kursus oli ka Naine pärimuses ja Nutiseadmete turvaline kasutamine. Osalejate huvi tõttu kordasime kolmel korral kursust Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ning kaitsta?.

Kokandus

Kokanduskursused olid osalejate arvukuse poolest teisel kohal valdkondade seas. Kokandusõpetaja Eerika Ossaar on laiendanud tunduvalt toidukoolituste valikut, mis on leidnud hea vastukaja õppijate poolt ja suurendanud korduvkursuslaste arvu. Võrreldes varasemate aastatega on enam tuntust kogunud Aliide Hintsi küpsetuskursused. Makroonide kõrval said populaarseks sefiiripallid.

Keeled
Edukad oli kõik keelekursused – inglise ja hispaania keele erinevad tasemed, itaalia ja vene, sügisel ka saksa keele kursus. Hispaania keeles tuli taas moodustada lisarühm. Edu tagasid tugevad õpetajad Aini Kuusik, Tatjana Soboleva, Sirje Sülluste ja Tiina Uutmaa.

Kevadised itaalia ja hispaania keele kiirkursused reisihuvilistele toimusid edukalt.

Muusika
Maksimaalse täituvusega olid endiselt kitarri-, klaveri- ja hääleseade kursused. Individuaaltundide valik oli lai – kitarri-, klaveri-,  torupilli-, kandle-, hääleseade-, viiulikursused ja lisaks rühmakursus solfedžo. Suure nõudluse tõttu lisasime kavasse soololaulu kursuse. Arvestades seda, et tegemist on individuaaltundidega, on osalejate koguhulk nimetamisväärne – 190 inimest.

Liikumine
Liikumiskursuste jaoks, mis nõuavad rohkem ruumi, on meie kasutuses olevatest parim Vene tn 6 suur saal. Põhilised valdkonnad ongi selles majas liikumine, tervis ja ilu ning teater.
Senistele kursustele lisandus Kaasaegne tants. Tegevust jätkasid Minu keha ja liikumine 50+, Argentina tango, Aafrika tantsu, shindo, tai chi ja moderntantsu kursused. Suure huvi osaliseks said Argentina tango, Mindfulness, Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta? ning Kõneleja ja tema hääl. Uutest kursustest pakkus enim huvi TRE treeningud

Stabiilselt tegutseb Estonia pst-l 2015. a. tööd alanud rahvatantsurühm Eksperiment, mis on juba avalikult üles astunud.

Kunst  
Tänu meie pikaajaliste õpetajate professionaalsusele on kursuste täituvus stabiilne – Jüri  Kassi, Zair Zeilanovi, Heino Kivihalli ja Madli Luugi juhendatud joonistus-, maali-, kalligraafia- ja akvarellikursused olid rahvarohked. Sel sügisel oli varasemaga võrreldes suurem huvi graafikakursuse vastu, mis toimub õpetaja Marilyn Piirsalu ateljees.

Käsitöö
Tiina Meeri kudumiskooli ja Hille Ahun-Vaarpuu kangakudumiskursuste kõrval on kasvanud huvi tikkimise (juhendaja Lembe Sihvre) ja heegeldamise (juhendaja Anne Hein) vastu. Siidimaali kursuse (juhendaja Ivi Laas) programmi muutus tõi kaasa suurema hulga huvilisi, kui suutsime vastu võtta.

Tervis
Suurima osalejatearvuga olid tervisekursused. Pikem aroomiteraapia kursus oli huviliste jaoks atraktiivsem kui varasem lühem versioon. Uued kursused olid Loodusliku kehakreemi valmistamine ja Sääsetõrjeküünla tegemine. Taas toimusid looduslikest vahenditest vannipallide meisterdamine ja Musipulgad ehk hügieenilise huulepulga valmistamine.

Uute kursustena toimusid Alexanderi tehnika ja TRE (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) treeningud ning seminar Selg terveks!. Kevadel ja sügisel kordus kursus Mindfulness, mille vastu osalejatel oli suur huvi. Mindfulness’i kursust pakume nii sissejuhatava kursusena (toimub kolmel korral) ja täispika kursusena (toimub 10 korral). Kuna pikema kursuse läbinud avaldasid huvi Mindfulness’i jätkukursuse vastu, palusime juhendajal selle välja töötada. Paraku sügisel piisavat huvi osalejatelt siiski ei tulnud. Pakume jätkukursust uuesti kevadel 2018.

Suvel 2-päevasena planeeritud Alexanderi tehnika kursus jäi vähese huvi tõttu ära. Küllap ei ole suvine aeg seesuguste kursuste korraldamiseks sobiv.

Looduskursuste osakaal on endiselt väike, kuid kõik toimusid ja pakkusid suurt huvi. Aiaplaani kursusel tuleb alati moodustada lisagruppe. Esmakordne suvelillede kursus leidis hea vastuvõtu ja koostöö Heli Russakuga jätkub. Hea leid oli puuviljakimpude kursus, mida tuli suure nõudluse tõttu korrata.

Arvuti
Sügisperioodil toimusid kõik väljakuulutatud kursused, kevadel jäi ära arvuti algkursus.

Teater
Teatrikursused toimuvad Vene tn 6, kus selleks on sobivaim keskkond.
Tegevust jätkasid M. Oomeri Teatrikool ja kevadpoolaastal Kristo Viidingu teatristuudio. Sügisel alustas peale vaheaega taas Improstuudio. Uued kursused on Sõnakunstistuudio ja Improvisatsiooni töötuba.
Toimusid erinevad teatrikoolitused: Kõneleja ja tema hääl ja Dramatiseerimine

Venekeelsele elanikkonnale toimusid kursused soome keel algajatele ja edasijõudnutele ja  klassikaline massaaž.

Uued õppejõud 2017:  Anne Tipner-Torn, Katrin Essenson, Natalia Ermakov,  Kaspar Kelder, Karin Brown, Julia Litvinovitš, Irene Kabonen, Heigo-Aulemb Ensling, Kaja Keil, Georg Merilo, Heli Kuulman, Vera Savkina, Anna Vencakova, Aleksandr Aidarov.

Arvnäitajad.

Arvnäitajad ühik 2015 prognoos täitmine 2016 prognoos täitmine 2017 prognoos täitmine 2018 prognoos
Õppijate arv in 3300 3566 3400 3641 3600 3666 3800
Loengute arv tundides tund 4500 4786 4700 5010 4800 4837 5000
Õppeprogrammide arv tk 180 185 190 205 195 216 200
Korraldatud näituste arv tk 20 25 25 25 25 25 25
Korraldatud ürituste arv tk 90 92 100 100 100 100 100
 1. Kultuuriürituste korraldamine. Koostööpartnerid.

Koostööpartnerid: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, MTÜ Rahvarõivas, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Folkloorinõukogu, MTÜ Drakadeemia, köögitarvikute kauplus Apelsin.

2.1. Teatrietendused, esitlused, õpitoad, tantsuõhtud

Teatrikeskuses tegutsevad Tammsaare Teater, JAA!mproteater, Oomeriteater, Theatrum Hospitalis.

Tammsaare Teater, 6 etendust
Theatrum Hospitalis, 6 etendust
Oomeriteater, 6 etendust
Teatrikool, 2 etendust
JAA !mproteater, 2 etendust
Kristo Viidingu teatristuudio etendus
Svetlana Semuhhina monoetendus
Natalja Ermakova luuleõhtu
Svetlana Semuhhina kontserti
Vadim Redkini kontsert
Vanalinna Hariduskolleegiumi trompeti õpilaste, 2 kontserti

2.2 Õpitoad ja koolitused:                                                                                   

Improteatri õpitoad (3)
Improteatrite festivali TILT õpitoad 21.-23. september (6)
Sotsiaalkeskuse koolitus 17. oktoober

2.3 Tangoõhtud Old Town Milonga                                                                                                                                                         

2.2. Kultuuriprojekt 3D kultuur

Jätkasime 3D kultuuriprojektiga koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga, mis annab võimaluse kohtuda tuntud loomeinimestega, meie kultuuri mõjutajatega.
Samuti tutvustavad oma tegevust, uuemat loomingut ja tegutsemise ajendeid praegu aktiivsed loomeinimesed erinevatest valdkondadest.

Aruandeperioodil toimunud ettevõtmised:

 1. jaanuar – Leisi lapikoda. Maire lugu
 2. aprill – Katre lugu (Katre Arula)
 3. september – Rahvakunstimeistrite koondise UKU lugu
 4. november – Kunstikombinaadi ARS lugu

2.3. Lahtiste uste päevadega seotud esitlused                                                    

Lahtiste uste päevade ajal tutvustatakse uue poolaasta kursuseid ja koostatakse näitused õppeaasta jooksul valminud töödest (joonistused, maalid, käsitöö). Traditsiooniliselt toimuvad need mais, kui on valminud sügispoolaasta kava. Kõikidele huvilistele toimuvad tasuta töötoad ja lahtised tunnid ja algab registreerimine uutele kursustele.

Avatud tunnid ja õpitoad:

 • Tai chi
 • teatrikool
 • segakoor
 • meeskoor
 • Argentiina tango
 • Mindfulness
 • flamenko
 • TRE treeningud
 • hispaania keele avatud tund
 • lilleseade töötuba

Sel aastal otsustasime lahtiste uste päevade raames teha kliendiuuringut. Töötasime välja küsimustiku, mille eesmärgiks oli teada, kas ja millistel kursusel on lahtiste uste päevade ürituste külalised varem käinud, milliste valdkondade teemad ja millised teemad täpsemalt neile huvi pakuksid ning millist kursuste formaati nad eelistaksid. Samuti kogusime teavet selle kohta, milliste infokanalite kaudu meie kursuste info inimesteni jõuab. Küsimustiku põhjal saime palju kasulikku infot, mida rakendasime sügishooaja 2017 ja kevadhooaja 2018 kursuste väljatöötamisel.

Kolmandat korda toimunud Vene tn 6 kursuste-kollektiivide lahtiste uste päevade aegne kontsert 9. mail oli taaskord meeleolukas ja andis aimu, mida õpitakse ning millega tegeletakse.
Esinesid:

 • segakoor Laulik
 • meeskoor Runo
 • rahvatantsurühm Eksperiment
 • Aafrika tantsud
 • Maret Oomeri Teatrikool
 • Oomeriteater

Muusikaõpilaste kontsert 10. mail – klaveri, viiuli, kitarri ja lauluõpilastelt Estonia pst 5a saalis on pikaajalise traditsiooniga üritus (12-nes kord), kus esinesid 14 õpilast.

Lahtiste uste päevad annavad võimaluse tunnustada kursuslaste tööd ja tutvustada laiemalt uusi  kursuseid.

2.4. Muud esitlused, infopäevad                                                                                                                                                                    

 • Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert
 • võõrustasime improteatrite festivali TILT
 • tutvustasime oma kooli Schleswig-Holsteini rahvaülikoolide katusorganisatsiooni juhatajale
 • tutvustasime oma kooli Helsingi täiskasvanud õppijate keskuse töötajatele.
 • Vabaharidusliidu aastakonverents
 • EHLi üldkogu
 • EHLi mentorkoolitused (2)
  EHL juhatuse koosolekud (4)
 • EFNi Folkloorinõukogu noortekogu (4)
 • Folkloorinõukogu üldkogu
 • EFN Hingedepäeva üritused
 • EFN juhatuse koosolekud (4)
 • ERKLi juhtide kool
 • ERKLi volikogu
 • rahvarõiva õppepäev Piret Puppart 11.märts
 • Tango festival 22.-23.juuli
 • Karusoo meistriklass august – november
 • Karolin Kruuse rahvarõivaste fotosessioon
 • Tallinna Tantsuteatri proovid
 • DR Kloun Tallinna infopäev
 • Vanalinna Lastehoiu esinemine lastevanematele (2)
 • Läti seltsi aastakoosolek
 • Kooli esinemine
 • Imbi Mihheljuse näituse tutvustamine erakooli EDU VALEM kolmele klassile2.5. Näituste korraldamine

Tutvustame oma kunstiõpilaste, õpetajate ja käsitöömeistrite loomingut. Näituste graafik koostatakse mais kogu järgnevaks õppeaastaks. Kavas oli 25 näitust, mis kõik toimusid.

 Aasta jooksul toimunud näitused Estonia pst 5a I ja IV korrusel

 • õlimaali kursuslaste tööde näitus jaanuaris – veebruaris IV korruse koridoris
 • joonistamise ja maalimise ja kursuslaste näitus märtsis-aprillis
 • Rahvuskultuuride nädala näitused (2) Naine ersa ja mari rahvakultuuris (Natalia Ermakov) ja Nähtamatutes jälgedes (Andrei Aljoškin) septembris – oktoobris;
 • õlimaali õpilaste näitus septembris – novembris IV korruse koridoris;
 • joonistamise ja maalimise õpilaste näitus septembris – novembris IV korruse saalis;
 • õlimaali õpilaste näitus novembris – detsembris IV korruse saalis;
 • fotokursuslaste tööde näitus detsembris IV korruse saalis;
 • käsitööklubi jõulunäitus I korrusel;
 • Ülle Tismuse jõuludekoratsioonide näitus I ja IV korrusel.

Lahtiste uste päevade näitused Estonia pst 5a I korrusel                           

 • joonistused algajatelt ja edasijõudnutelt;
 • kalligraafia;
 • maalinäitus I korrusel;
 • maalinäitus IV korrusel;
 • niplispitsi tööd;
 • lapitööd;
 • käsitööklubi tööd;
 • fotonäitus
 • lilleseaded
 • kangakudumisklubi vaipade näitusAasta jooksul toimunud näitused Vene tn 6
                                                                                                                                                                                             
 • Imbi Mihheljus “Minu inime´”
 • Eesti Folkloorinõukogu “Vähemusrahvuste pühade aastaring”
 • Anton Novi moejoonistused

Lahtiste uste päevade näitus Vene tn 6                                                                                                                                                                                                                                                          

 • CDE kursuslaste tööd
 1. Huviringiteenuse osutamine
  Aruandeperioodil tegutsesid rahvaülikoolis segakoor Laulik, meeskoor Runo,
  tarbekunstiselts CDE ja tantsuklubi Reveranss. Tarbekunstiselts CDE korraldas traditsioonilist huviringide tegevust (keraamika, siidimaal jne).
 2. Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes kultuuriprojektides 
 • Tallinna Rahvaülikooli kursuste esitlus Mardilaadal (reklaamplakatid ja voldikud) 16– 19. novembril. Huviliste nõustamine.
 • Rahvuskultuuride nädal 18. – 21. septembril
 • rahvusvahelise improteatrite festivali Tilt töötoad Rahvaülikoolis 21.-23. oktoobril.

  Estonia pst 5a I korrusel toimusid rahvuskultuuride nädala raames
 • loengud Naise vägi ja side esivanematega, lektor Natalia Ermakov ja Nüüdisaeg ja tšuvaši rahvalaul, lektor Aleksandr Aidarov.
 • udmurdi rahvustoitude töötubaLjudmila Ruukeli juhendamisel.
 • mokša rahvustoitude töötuba, juhendajad Anna Vencakova ja Vera Savkina.
 • näitused Naine ersa ja mari rahvakultuuris ja Nähtamatutes jälgedes
  Autorid Natalia Ermakov ja Andrei Aljoškin.

Vene tn 6 II korruse saalis toimusid rahvuskultuuride nädala raames

 • vähemusrahvuste ümarlaud Pärimus ja perekond koostöös Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühmaga.
 • näitus Mitmekultuurilise Eesti aastaring, autorid Sergei Ledenjov ja Toivo Treufeldt
 • rahvarõivaste esitlus ja pärimuspidu.

Õpitoad, näitused, loengud ja tantsutuba olid osalejatele TASUTA. Nädal toimus koostöös Eesti Folkloorinõukogu ja selle vähemusrahvuste töörühmaga.

Maret Oomeri Teatrikool osales järgmistel üritustel:                                                                                  

Lapsed:
Tallinna linna kooliteatrite eelvoorul lavastusega Don Juan

Täiskasvanud:
Lavastuse Sekeldused Püha Jüri asjus etendused Tallinnas Katariina Kirikus ja Vene Kultuurikeskuses.
Lavastuse Onu Vanja etendused Kanutiaia Noortemajas ja Von Glehni Teatris. Lavastus osales Külateatrite festivalil Toris.
Tarbekunstiseltsi CDE kevadnäitus Hopneri Majas
Rahvusvahelise improteatrite festivali Tilt töötoad Rahvaülikoolis 21.-23. oktoobril.

 Meeskoor Runo
 01.04   esinemine M. Lüdigi nim. meeskoori juubelil
09.05   esinemine Rahvaülikooli kontserdil
28.05   esinemine Lihula kultuurimajas
08. – 11.06 kontsertreis Soome, Savonlinna
25.11   kontsertreis Lätti, Riia

 1.  Keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks.

5.1  Aruandeperioodil vahetati aknad Vene tn 6 III korrusel. Töötajatele osteti üks sülearvuti, lisaks Estonia pst suure auditooriumi projektori ja vahetasime seal välja toolid. Käsitöökursuste tarvis ostsime kangasteljed ja õmblusmasina. Koopiamasin eraldati Tallinna linna vahenditest.
Seoses kokanduskursuste temaatika laienemisega oleme täiendanud köögitehnikat – ostsime ühe Kitchen Aidi ja selle lisatarvikud ning erinevaid toiduvalmistamise nõusid.

5.2  Oma tegevust tutvustasime eelkõige veebilehe www.kultuur.ee  kaudu, samuti saadame välja igakuiselt uudiskirja 2650 inimesele.
Facebooki keskkonnas on meil 3036 sõpra. Lisaks FB leheküljele on Rahvaülikoolil ka Instagrami ja Twitteri konto, mida oleme küll harvem kasutanud.

Meie kaks põhilist reklaamikampaaniat on lahtiste uste päevad (aruandeaastal  9.–15. mail),                       kui tutvustame oma uusi kursuseid ja korraldame näituseid, kontserte ja töötubasid nii Estonia pst kui Vene tn majas ning sügiskampaania augusti lõpus ja septembri alguses, kui alustame teist poolaastat (kokku 2 nädalat).
Sügisel on väljas 100 reklaamplakatit lambipostide küljes ja uusi tegevusi tutvustatakse erinevates meediakanalites, sel aastal oli see vahemikus 04. – 17. septembril.

Koolitustegevuse tutvustamiseks kasutame peale oma kanalite linna meediakanaleid – veebilehte Huvi.Tallinn, millele sisestame pidevalt uusi kursuseid, Tallinna linnaosade väljaandeid, Tallinna TV ja Vabaduse väljaku ekraani. Hea koostöö on ajalehega Stolitsa, tänu millele venekeelsed kursused käivitusid.
Tallinna televisoon käis filmimas nii lahtiste uste päevi kui rahvaukultuuride nädala sündmusi, samuti tutvustas lahtiste uste päevi ETV+.

Trükimeedia reklaampindu kasutasime võrdlemisi vähe, kõige rohkem Õhtulehte, KesKus-i, samuti kuulutame infot portaaliga Kultuur.info. Meie kodulehele viitavad koostööpartnerid oma kodulehekülgedelt. Kursused on üleval ka portaalis www.koolitused.ee

2016. AASTA TEGEVUSARUANNE

Rahvaülikooli tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täiendkoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine.
Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvaülikool järgmisi ülesandeid:
1. Kursuste, loengute, õppelaagrite jne. korraldamine.
Aruandeperioodil toimus koolitus 12-s valdkonnas: kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus, keeled, muusika, tervis ja ilu, kokandus, loodus, fotograafia, liikumine, teater. Nimetatud valdkonnad on aluseks orienteerumisel meie koduleheküljel ja kursustele registreerimisel.

Kokandus
2016. aasta kõige enam edenenud valdkond, mis arenes edasi eelkõige koolitusjuht Liivia Preasti ja kokandusõpetaja Eerika Ossaare loovale koostööle. Teemade ring oli laienenud ja see on leidnud hea vastukaja õppijate poolt. Ülipopulaarsed on pelmeeni ja makroonikursused.

Keeled

Eriline huvi oli keelekursuste vastu sügishooajal, edukaimad olid inglise ja hispaania (lisagrupp) keele kursused õpetaja Aini Kuusikuga. Tööd alustas edukalt ka saksa keele rühm õpetaja Tiina Uutmaaga.

Muusika

Maksimaalse täituvusega olid kitarri-, klaveri- ja hääleseade kursused. Individuaaltundide valik oli lai – kitarri-, klaveri-, torupilli-, kandle-, hääleseade-, viiulikursustel ja lisaks toimus rühmakursusena solfedžo. Tegevust jätkasid meeskoor Runo, kes tähistas oma 65. juubelit ja segakoor Laulik. Vähese huvi tõttu jäid ära teoreetilised Eesti džässi ajalugu ja popmuusika stiile tutvustav kursused.

Liikumine
Nimekirja lisandus uudsena kaks kursust vanemaealistele Ülle Tomingalt. Eelmisel aastal Vene tn 6 tegevust alustanud Argentina tango õpetus oli teist aastat järjest menukas. Tantsurühm Eksperiment (Estonia pst 5a) kujunes samuti edukalt tegutsevaks rühmaks, mis astus välja iseseisvate etteastetega vabariigi aastapäeva kontserdil ja lahtiste uste päevadel.

Kunst

Tänu meie pikaajaliste õpetajate professionaalsusele on kursuste täituvus stabiilne – Jüri Kassi, Zair Zeilanovi, Heino Kivihalli ja Madli Luugi juhendatud joonistus-, maali-, kalligraafia- ja akvarellikursused olid rahvarohked.

Käsitöö
Edukalt jätkas kudumiskooliga Tiina Meeri ja kangakudumisega Hille Ahun-Vaarpuu. Tekstiilikursustest olid hea täituvusega veel Anna Verschiku õmblusteta kudumid ja Lembe Sihvre tikkimiskursus. Üle pika aja oli kavas jälle heegeldamine Anne Heinaga, mis ei mahutanud kõiki soovijaid.
Jätkuvalt oli menukas keraamikakursus täiskasvanutele. Jõuluteemalisi käsitöö töötube oli planeeritud kokku kolm, aga neist toimus ainult üks – Jõulupakk kui kunstiteos. Kursused oli planeeritud novembrisse, aga saime aru, et see oli liiga varane aeg taolisteks kursusteks. Tuleval aastal korraldame sarnaseid töötube detsembri alguses ja keskpaigas.

Tervis
Hästi läksid looduskosmeetika-alased koolitused: deodorantide, juustepesuvahendite, musipulkade ehk hügieeniliste huulepulkade, vannipallide, piima- ja kinkeseepide, kreemide valmistamine.
Üle kümne aasta tegutsenud hatha-jooga rühmad on jätkuvalt soositud. Pikema pausi järel toimus loengusari astroloogiast uute lektoritega.
Kevadel alustas kursus Mindfulness, mille vastu osalejatel oli suur huvi. Esialgselt planeeritud lühikesest sissejuhatavast kursusest kasvas välja kolm gruppi, sügisel jätkas juhendaja Loore Martma kahe täispika kursusega (20 tundi). Mindfulness kujunes 2016. aasta Vene tänava kõige edukamaks kursuseks. Uus ja põnev lähenemine inimese toimetulekuressursside arendamisel tõi Tallinna Rahvaülikooli uusi kursuslasi.

Kultuur

Tõeliseks menukiks kujunes sisekujunduse kursus uue lektori Aivar Ojaga. Jätkus koostöö Germalo reisibürooga kursuse Kaugete maade kutse koostamisel.
Toimus Rahvaülikooli esimene Skype`i loeng XIII kirjanduskursuse raames, kus esinesid Sirje Kiin ja Elin Toona. Selle kursuse toimumist toetas Eesti Kultuurkapital.
Uued kursused sel aastal olid Argumenteeritud aruteluring, kus õpiti väitluskunsti aluseid ja Kolm tarka teevad teed, mille käigus süveneti teekultuuri. Loengusari Elu – kas igavene? ei toimunud. Takistuseks võis olla sobiva huvigrupini mittejõudmine, kuid huvi siiski vastu oli ja seetõttu soovime korralda seda 2017. aastal.
Traditsiooniline genealoogia koolitus toimus ainult arvutikursuse näol. August Alopi juhtimisel jätkusid veinikool ja veiniklubi.

Loodus
Looduskursuste osakaal on endiselt väike, kuid kõik toimusid ja pakkusid suurt huvi, eriti Elu väikeaias II. Aiaplaani kursusel tuleb alati moodustati taas lisagruppe. Esmakordne suvelillede kursus leidis taas hea vastuvõtu.

Arvuti ja majandus

Ülimenukas oli programmeerimise algkursus (õpetaja Kätlin Kalde). Sügisperioodil toimusid kõik väljakuulutatud kursused, kevadel jäi ära arvuti algkursus. Kursus Suhtlemine meediaga andis põhialused kaasaegsetes meediakanalites orienteerumiseks ja oma sõnumi tõhusaks edastamiseks.

Teater
Tegevust jätkasid Maret Oomeri Teatrikool ja Kristo Viidingu teatristuudio. Toimusid erinevad teatrikoolitused: Kõneleja ja tema hääl ja dramatiseerimine. Uue kursusena toimus Jutuvestmise kursus.

Venekeelsele elanikkonnale planeerisime mitu kursust –soome keel algajatele ja edasijõudnutele, klassikaline massaaž ja üks kokakursus, mis kõik toimusid.

Uued õppejõud 2016: Kätlin Kalde, Anne Hein, Aivar Oja, Mare Ligi, Triinu Borga, Karl-Martin Sinijärv, Margit Adorf, Tiit Aleksejev, Siim Veskimees, Sirje Kiin, Irene Maandi, Inge Lutter-Lunden, Ülle Toming, Piret Jaaks, Minna Sillamaa, Mari-Liis Pruul, Loore Martma, Külli Joosep, Marleen Pedjasaar, Rajat Nayyar, Maria Uppin, Steve Kokker, Siim Loog, Timo Einpaul, Heli Russak, Sirje Sülluste, Tiina Uutmaa, Inge Lutter-Lundèn, Irene Maandi.

Arvnäitajad 2016:

Õppijate arv: 3641
Loengute arv tundides:  5010
Õppeprogrammide arv: 205
Korraldatud näituste arv: 25
Korraldatud ürituste arv: 100

Aruandeperioodil toimus teatrikeskuses 30 etendust, neist 2 olid külalisetendused, kus esinesid Salme vallateater Saaremaalt ja Lendteater Tartumaalt. 4 etendust olid vaatajatele tasuta.2. Kultuuriürituste korraldamine. Koostööpartnerid.
Koostööpartnerid: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, MTÜ Rahvarõivas, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Folkloorinõukogu, MTÜ Drakadeemia, köögitarvikute kauplus Apelsin.

2.1. Teatrietendused, esitlused, õpitoad, tantsuõhtud.

Teatrisaal on avatud erinevateks algatusteks. Ruumi kasutavad püsivalt Tallinna Reaalkooli näitering, Tallinna Toomkool, Tammsaare teater ja Improgrupp Jaa!, M. Oomeri Teater, Kristo Viidingu teatristuudio.
Oleme pakkunud koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga esinemisvõimalusi Tallinnast ja mujalt Eestist pärit harrastustruppidele.

Väga hästi toimib Kristo Viidingu teatristuudio, mis on heaks täienduseks Maret Oomeri staažikale teatrikoolile.
Tangoõhtud Old Town Milonga on alati rahvarohked.

2.2. Kultuuriprojekt 3D kultuur
Jätkasime 3D kultuuriprojektiga, mis annab võimaluse kohtuda tuntud loomeinimestega, meie kultuuri mõjutajatega.
Samuti tutvustavad oma tegevust, uuemat loomingut ja tegutsemise ajendeid praegu aktiivsed loomeinimesed erinevatest valdkondadest.
Aruandeperioodil toimunud ettevõtmised:

Kultuuriprojekt 3D kultuur

11. märts – Rahvarõiva õppepäev Piret Puppartiga
19. märts – Loore Martma kontsert „MAA AEG“
13. aprill – Leanne Barbo, Tuule Kann, Ene Lukka-Jegikjan „Rikas rahvas, rohke and..!
27. aprill – Liina Viira „Liina lugu“
23. november – Ülle Toming „Ma tahaksin öelda, et…“
7. detsember – Laura Šmideberga „Laura lugu“

2.3. Lahtiste uste päevadega seotud esitlused

Lahtiste uste päevad mais on traditsiooniline üritus, kus tutvustatakse uue poolaasta kursuseid ja koostatakse näitused õppeaasta jooksul valminud töödest (joonistused, maalid, käsitöö). Kõikidele huvilistele toimuvad töötoad ja lahtised tunnid. Algab registreerimine uutele kursustele.
Avatud tunnid ja õpitoad:
• idamaine tants
• Tai chi
• teatrikool
• segakoor
• meeskoor
• šoti tants
• Argentina tango
• Shindo
• mindfullness
• maaliõpilaste näituse avamine
• suvejookide degustatsioon

Kontsert 12. mail toimus Vene tn 6, esinesid:

• segakoor Laulik
• meeskoor Runo
• rahvatantsurühm Angela Arraste juhtimisel

Muusikaõpilaste kontsert – klaveri, viiuli, kitarri ja laulu, Estonia pst 5a saalis on pikaajalise traditsiooniga üritus, seekord esines 15 õpilast.

Lahtiste uste päevade traditsioon väärib jätkamist, kuna see on vajalik nii kursuslaste töö väärtustamiseks kui uute kursuste tutvustamiseks

2.4. Muud esitlused, infopäevad

• Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert
• Loeng „Katha upanišad: surma kaemus ja mõtisklev elamine
• Võõrustasime improteatrite festivali TILT
• Kristo Viidingu teatristuudio Shakespeare lavakava „Seesama aeg“
• Teater Theatrum Hospitalise Ott Arderi loomingut tutvustav muusikaline etendus „Läbi jäätunud klaasi“
• EFNi Folkloorinõukogu noortekogu
• Folkloorinõukogu üldkogu
• EFN Hingedepäeva üritused
• ERKLi juhtide kool
• EHL-i üldkogu
• EHL-i mentorkoolitused (2)
• ERKLi volikogu
• Drakadeemia infopäev
• Soome rahvaülikoolide esindajate vastuvõtt Vene tn 6 saalis
• Rootsi Stockholmi Studieförbunden`I töötajate võõrustamine 10. veebruaril
• soomerootsi rahvaülikoolide esindajate vastuvõtt 27. oktoobril
• Soome käsitööõpetajate delegatsiooni vastuvõtt 11. detsembril

2.5. Näituste korraldamine
Esitleme oma õpilaste, õpetajate ja tuntud käsitöömeistrite/kunstnike loomingut. Näituste graafik koostatakse mais kogu järgnevaks õppeaastaks. Kavas oli 25 näitust, mis kõik toimusid.

Estonia pst 5a IV korrusel
• Vaibanäitus „Lõimed loovad“ Veinika Västrik koos tudengitega jaanuaris;
• Tikitud tekid, inspireeritud Läänemaa pulmavaipadest (Silvia Nittim) veebruaris;
• Heino Kivihalli kalligraafiatööde 70. juubeli näitus märtsis-aprillis;
• Rahvuskultuuride nädala näitus „Ornament kultuuris – kultuur ornamendis“ (Marina Datskovskaja) I korrusel septembris – oktoobris;
• Rahvuskultuuride nädala näitus „Naiste rollist ersa ja mari rahvakultuuris“ I korrusel (Ljudmila Yamurzina) septembris-detsembris;
• Z. Zeilanovi õpilaste näitus septembris – novembris koridoris;
• Z. Zeilanovi õpilaste näitus septembris – novembris saalis;
• Z. Zeilanovi õpilaste näitus novembris – detsembris saalis;
• Fotokursuslaste tööde näitus detsembris;
• Käsitööklubi jõulunäitus;
• Ülle Tismuse jõuludekoratsioonide näitus.

Lahtiste uste päevade näitused Estonia pst 5a I korrusel
• Joonistused algajatelt ja edasijõudnutelt;
• Kalligraafia;
• Maalinäitus I korrusel;
• Maalinäitus IV korrusel;
• Niplispitsi tööd;
• Lapitööd;
• Käsitööklubi tööd;
• Fotonäitus.

Näitused Vene tn 6
• Sigrid Osa fotonäitus “Vaata, ma pildistasin muinasjuttu”;
• Fotograaf ja teatrikriitik Rait Avestiku teatrifotode näitus ;
• Balti riikide teatrifestivalist BaltiRamp märts;
• Tarbekunstiselts CDE näitus “Keskpõrandale kokku” 10.-12. juuni;
• Imbi Mihheljus “Minu inime’” okt.-dets;
• Ersa kunstniku Andrei Aljoškini näitus “Minu Mastorava” ersa mütoloogiast sept.- dets.

3. Huviringiteenuse osutamine

Aruandeperioodil tegutsesid rahvaülikoolis segakoor Laulik, meeskoor Runo,
tarbekunstiselts CDE ja tantsuklubi Reveranss. Tarbekunstiselts CDE korraldas traditsioonilist huviringide tegevust (keraamika, siidimaal jne).

4. Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes kultuuriprojektides

• Tallinna Rahvaülikooli kursuste esitlus Mardilaadal (reklaamplakatid ja voldikud) 10. – 13. novembril. Huviliste nõustamine.
• Rahvuskultuuride nädal 19.-24. septembril
• Rahvusvahelise improteatrite festivali Tilt töötoad Rahvaülikoolis 20.-22. oktoobril.

Estonia pst 5a I korrusel toimusid nädala raames
• näitus “Ornament kultuuris – kultuur ornamendis”.
• vene rahva kaltsunukk-talismani “Naise õnnenukk” tegemine ja pop-up näitus rahvusnukkudest. Töötuba toimub eesti ja vene keeles, juhendaja Marina Datskovskaja.
• udmurdi rahvustoitude töötuba Nadii Muši juhendamisel.
Koostöös Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühmaga.
• loeng ja näitus “Naiste rollist ersa ja mari rahvakultuuris”.
Lektorid Natalia Ermakov ja Ljudmila Yamurzina.
• mari rahvustoitude töötuba, juhendajad Ljudmila Yamurzina ja Žanna Toht. Koostöös Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühmaga.
Vene tn 6 II korruse saalis toimusid nädala raames
• vähemusrahvuste ümarlaud “Identiteet, rahvus, pagulus”. Koostöös Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühmaga.
• ersa kunstniku Andrei Aljoškini näituse avamine ersa mütoloogiast.
• mustlastantsu töötuba
Õpitoad, näitused, loengud ja tantsutuba olid osalejatele TASUTA.

Maret Oomeri Teatrikool osales järgmistel üritustel:
Lapsed:
• Etendused lapsevanematele (4)
• Suvelaager
• Kirjanduslik teatriprojekt Mõnistes, Võrumaal „Mängime eesti rahvajutte ja muistendeid“
• Rahvusvaheline noorte teatrikohtumine EDERED Saksamaal

Täiskasvanud:

• Lavastus „Sekeldused Püha Jüri asjus“ etendused Tallinnas ja Toris, Pärnumaal (4)
• Osalemine külateatrite festivalil Vana-Vigalas, Raplamaal

5. Keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks.
5.1 Aruandeperioodil tehti sanitaarremont Vene tn 6 III korruse kaminaruumis. Estonia pst neljandal korrusel sisustati mööbliga uus keeleklass.
Töötajatele osteti üks uus arvuti ja üks arvuti eraldati Tallinna linna vahenditest.

Seoses köögitehnika amortiseerumisega ja kokakursuste teema laienemisega vahetati osaliselt välja köögitehnika (nõudepesumasin ja boiler) ning osteti väikevahendeid – 2 Kitchen Aidi ja 2 Electroluxi vahustajat makrooni- ja küpsetuskursuste tarbeks.

5.2 Oma tegevust tutvustasime eelkõige veebilehe www.kultuur.ee kaudu, samuti saadame välja igakuiselt uudiskirja 2600 inimesele.
Facebooki keskkonnas on meil 2600 sõpra. Lisaks FB leheküljele on Rahvaülikoolil ka Instagrami ja Twitteri konto.
Kasutasime Public TV bussireklaami ajavahemikul 29.08-11.09, mis langes kokku traditsioonilise postiplakatite reklaami ajaga (Clear Channel).
Kaks suurt reklaamikampaaniat on lahtiste uste päevad (aruandeaastal 9. – 15. mail), kui toimub uute kursuste esitlus, näitused, kontserdid ja töötoad nii Estonia pst kui Vene tn majas ning sügiskampaania augusti lõpus ja septembri alguses, kui alustame teist poolaastat (kokku 2 nädalat).
Sel ajal on väljas 100 reklaamplakatit lambipostide küljes ja uusi tegevusi tutvustatakse erinevates meediakanalites.
Koolitustegevuse tutvustamiseks kasutame linna meediakanaleid – veebilehte Kuhu minna, millele sisestame pidevalt uusi kursuseid, Tallinna linnaosade väljaandeid, Tallinna TV ja Vabaduse väljaku ekraani. Hea koostöö on ajalehega Stolitsa, tänu millele venekeelsed kursused käivitusid.
Trükimeedia reklaampindu oleme kasutanud tagasihoidlikult (Õhtuleht, KesKus), samuti kuulutame infot portaaliga Kultuur.info. Meie kodulehele viitavad koostööpartnerid oma kodulehekülgedelt. Kursused on üleval ka portaalis www.koolitused.ee

2015. AASTA TEGEVUSARUANNE

Rahvaülikooli tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täiendkoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine. Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvaülikool järgmisi ülesandeid:

1. Kursuste, loengute, õppelaagrite jne. korraldamine.
Aruandeperioodil toimus koolitus 12-s valdkonnas: kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus, keeled, muusika, tervis, kokandus, loodus, fotograafia, liikumine, teater. Aruandeperioodil vaatasime üle nimetatud valdkonnad ja jätsime välja psühholoogia, praegune nimekiri on uus. Nimetatud valdkonnad on aluseks orienteerumisel meie koduleheküljel ja kursustele registreerimisel.

2015. aasta kõige enam edasi arenenud valdkond oli liikumine, mis sai hoo sisse tänu konsultant Angela Arrastele. Vene tn 6 alustas tegevust Argentina tango õpetus, mis oli rahvarohkeim kursus sügisperioodil. Uus teema oli tantsu õpitoad, mis jätkuvad ka 2016. aastal. Tantsurühmad Eksperiment I ja II (Estonia pst 5a) oli põnev loominguline katsetus rahvatantsu vallas, millest kujunes 2016. aasta alguseks välja üks tugev tantsurühm. Suurte ootustega alustati reedeseid salongiõhtuid tantsuga, kuid kahjuks ei leidnud need loodetud vastuvõttu ja seetõttu ei jätku.
Endiselt stabiilsed olid kunst ja muusika, kus toimusid peaaegu kõik väljakuulutatud kursused. Muusika individuaaltundide valik oli lai – kitarri-, klaveri-, torupilli-, kandle-, hääleseade-, viiulikursused ja lisaks toimus rühmakursusena solfedžo. Torupillide ostmist toetas Eesti Kultuurkapital. Kunstikursuste nimekirja lisandus pisiplastika – figuraalse skulptuuri kursus.

Õpetajate Jüri Kassi, Zair Zeilanovi, Heino Kivihalli ja Madli Luugi juhendatud joonistus-, maali-, kalligraafia- ja akvarellikursused olid menukad.
Edukalt alustasid tööd inglise, vene, hispaania, itaalia, araabia keele grupid. Hiina keele kursust ei õnnestunud avada .

Suhteliselt stabiilne on käsitöövaldkond. Menukad olid Mari-Liis Makuse dikroidklaasist ehete kursus ja tiffany-tehnikas ingli kursus. Ivi Laasi nahast aksessuaaride kursus toimus, kuid huvi nahatöö kursuste vastu on langenud. Hille Ahun-Vaarpuu kangakudumise kursused algajatele ja edasijõudnutele on endiselt hästi täituvad.
Kevadel toimus restaureerimiskursus, kuid pärast sügisest remonti loobusime kursuse korraldamsest, kuna tegemist on väga müra- ja tolmurikka ettevõtmisega. Õmblus-, lapitöö-, õmblusteta kudumite kursused, Tiina Meeri kudumiskool ja tikkimiskursused olid jätkuvalt osavõtjaterohked.

Tervisevaldkonnas toimusid esmakordselt punupatside ja kristalliteraapia kursused (lisagrupid). Soovitult täitus Kunst kui teraapia, juhendaja Mall Tamm.

Kultuurikursustest sujus hästi kursus Kaugete maade kutse tänu koostööle Germalo reisibürooga, kus osales kokku 164 inimest. Vanad teemad uute programmidega olid suguvõsa uurimine – gooti kirja seminar ja eraldi arvutikursus ja veinikool tihedama tsükliga. Muutmise tulemusena toimusid mõlemad kursused edukalt .
Väljaspool kooli korraldati tellitud koolitus Keskaja kultuurist. Esmakordselt toimus ka Pressiteadete koostamine.

Looduskursuste osakaal on endiselt väike, kuid kõik toimusid ja eriti suurt huvi pakkus Elu väikeaias I.
Arvutikursused toimisid hästi, ära jäi vaid tekstitöötlus. Teistkordselt planeeritud ettevõtlusalane kursus seevastu ei osutunud enam edukaks.

Kokanduskursustest oli endiselt populaarne pelmeenide töötuba Ljudmila Ruukeli juhendamisel. Uute ja väga tublide tegijatena on 2015. aasta sügisel kokakursusi läbi viinud jaapanlane Shuichi Sihiraishi – autentne jaapani õhtusöök neljal korral ja Eerika Ossaare erinevate teemadega: septembris hoidiste tegemine, oktoobris vürtsid ja ürdid Aasia köögist, novembris külma ilma kõhutäide ja india toidud, detsembris jõuluhõrgutised kingikotti. Jätkasime ka Aliide küpsetus- ja kevadkookide kursustega kevadel kolmel ja sügisel neljal korral.
Üks kord toimus Kaarel Koržetsi kalakursus.
Kahjuks jäi ära Kaie Mei pastakursus juhendaja haigestumise tõttu ja vähese osalejate arvu tõttu Age Viimsalu kursused – pistame purki ja maitsvad kingitused.

Venekeelsele elanikkonnale planeerisime mitu kursust – norra ja soome keele, massaaži-, ja enesekehtestamise kursuse ja ühe kokakursuse, millest 2 viimast jäid ära.

Uued õppejõud 2015: Jaanika Juhanson, Leanne Barbo, Karmen Ong, Nikita Divisenko, Kristo Viiding, Heili Lindepuu, Ingrid Velbaum-Staub, Aleksander Eelmaa, Orest Kormasov, David Vseviov, Heili Einasto, Kristi Aruküla, Eelin Tiidemaa, Eerika Ossaar, Shuichi Sihiraishi, Nijaz Galimov, Eneken Maripuu, Riina Facecchia, Aimi Etverk, Kaia-Liisa Reinut, Jürgen Rooste, Ilona Martson, Peeter Helme, Sveta Grigorjeva, Mihkel Kaevats, Maarja Kangro, Veronika Nuter. Maire Pedak, Ülle Michelson, Angela Arraste, Sandra Tamm, Piret Mayer, Mirjam Somelar.

2. Kultuuriürituste korraldamine. Koostööpartnerid.

Koostööpartnerid: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, MTÜ Rahvarõivas, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Folkloorinõukogu, MTÜ Drakadeemia, köögitarvikute kauplus Apelsin.
2.1. Teatrietendused, esitlused, õpitoad, tantsuõhtud.

Aruandeperioodil toimus teatrikeskuses 38 etendust, neist 3 olid külalisetendused, kus esinesid Taritu Tubateater Saaremaalt ja Kanepi Harrastusteater Põlvamaalt. 8 etendust olid vaatajatele tasuta.

Teatrisaal on avatud erinevateks algatusteks. Ruumi kasutavad püsivalt Tallinna Reaalkooli näitering, Tallinna Toomkool, Tammsaare teater ja Improgrupp Jaa!, M. Oomeri Teater.
Oleme pakkunud väikest teatrisaali etenduste ettevalmistamiseks mitmetele professionaalsetele väike- ja projektiteatritele. Koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga pakume esinemisvõimalusi Tallinnast ja mujalt Eestist pärit harrastustruppidele.

Väga hästi alustas aasta lõpul Kristo Viidingu teatristuudio, mis on heaks täienduseks Maret Oomeri staažikale teatrikoolile.
Salongiõhtud tantsuga toimusid kolmel korral nagu ka tangoõhtud Old Town Milonga.

2.2. Kultuuriprojekt 3D kultuur
Jätkasime 3D kultuuriprojektiga, mis annab võimaluse kohtuda tuntud loomeinimestega, meie kultuuri mõjutajatega.
Samuti tutvustavad oma tegevust, uuemat loomingut ja tegutsemise ajendeid praegu aktiivsed loomeinimesed erinevatest valdkondadest.
Projekti koostööpartner on Bestwine, mille sommeljee tutvustas erinevaid veinimõisaid koos nende toodangu degusteerimisega.
Aruandeperioodil toimunud ettevõtmised:

Rahvarõiva infopäevad
23. jaanuar – Vändra kandi talukultuur ja rahvarõivas: Vändra kihelkonna rahvarõivaste uuriisest ja valmistamisest. (Inna Raud)
10. aprill – Milline on Sinu rahvarõivas, kui Su juured on Tallinnas?
18. september – Millal ja kuidas rahvarõivaid kanda? (Maret Tamjärv ja Igor Tõnurist)

Mõjutajad
16. jaanuar – Marju Kõivupuu. Sinasõprus juurtega.
20. märts – Igor Tõnurist. Labakindad laulus ja viiulimäng labakinnastes.
23. september – Kärt Summatavet. Kultuur ja loovus: loomelennud kodusest Eestist Hiina müürini.
6. november – Urve Tauts 80.
11. november – Kadi Pajupuu. Käsitöö geen.
2. detsember – Mats Traat, eesti kirjanik ja luuletaja.

Tegijad
6. veebruar – Kristina Rajando. Läks nahka.
25. veebruar – Sille Kapper ja Kristiina Kapper. Üks kaerajaan kõik.
29. aprill – Emma Leppermann. Õied ja viljad
7. oktoober – Mari-Liis Makus. Klaasi peidetud armastus
14. oktoober – Ants Rajando. Veiniaeg Vormsil

Tulevik: laupäeva tegusad pärastlõunad peredega.

Folkloristide juhendamisel õpiti rahvakalendri tähtpäevadega seotud laule, mänge, tantse ja tutvuti kombestikuga. Valmistuti jõuludeks, meisterdati jõukohaseid esemeid ja tutvuti rahvapillidega.
Programmis oli ka vihma- ja munapilli meisterdamine.
Pärastlõunad perega pakkusid osalejatele rõõmu ja rahulolu. Programmid olid läbimõeldud ja õpetajad heal tasemel. Kahjuks ei kogunud pärastlõunad piisavalt osalejaid ja sellepärast otsustasime nendega mitte jätkata.

2.3. Lahtiste uste päevadega seotud esitlused

Lahtiste uste päevad mais on traditsiooniline üritus, kus tutvustatakse uue poolaasta kursuseid ja antakse võimalus kursuslastel esitleda oma õppeaasta jooksul valminud töid (joonistused, maalid, käsitöö). Kõikidele huvilistele toimuvad töötoad ja lahtised tunnid. Algab registreerimine uutele kursustele.
Avatud tunnid ja õpitoad:
• idamaine tants
• Tai chi
• improstuudio
• teatrikool
• segakoor
• meeskoor
• Tarbekunstiselts CDE – keraamika, siidimaali ja nõelviltimise töötuba
• Maaliõpilaste näituse avamine
• MAKU loovettevõtluse ja meisterdamise töötuba
• Kevad-suviste lilleseadete ja kimpude valmistamise demonstratsioon
• Külluslikud kaunistused – uhkete prosside ja satsiliste juukseehete valmistamine

Kontsert-etendus Kõik on meie elu Vene tn 6 II korruse saalis, kus esinesid:

• segakoor Laulik
• meeskoor Runo
• improgrupp Jaa!
• Maret Oomeri Teatrikool
• idamaine tants
• Tai Chi

Kontsert-etendus Vene tn 6 toimus esmakordselt.
Muusikaõpilaste kontsert – klaveri, viiuli, kitarri ja laulu Estonia pst 5a saalis on toimunud ka varasematel aastatel.

Lahtiste uste päevade traditsioon väärib jätkamist, kuna see on vajalik nii kursuslaste töö väärtustamiseks kui uute kursuste tutvustamiseks

2.4. Muud esitlused, infopäevad

• Folkloorinõukogu noortekogu
• Folkloorinõukogu üldkogu
• Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu volikogu
• Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhtide kool (2)
• EHL üldkogu
• EHLi mentorkoolitused (3)
• Drakadeemia hooaja avamise koosolek
• 21. KK kunstinädala teabepäev
• MTÜ Hooandja infopäev
• Plokkflöödiühingu ERTA-Estonia koosolek
• Rahvakunstiselts Leigarid koosolek
2.5. Näituste korraldamine
Esitleme oma õpilaste, õpetajate ja tuntud käsitöömeistrite/kunstnike loomingut. Näituste graafik koostatakse mais kogu järgnevaks õppeaastaks. Kavas oli 25 näitust, mis kõik toimusid.

Estonia pst 5a IV korrusel
• Sigrid Osa fotonäitus jaanuaris
• Kodukäsitöö OÜ kampsunid ja vestid veebruaris-märtsis
• Ulve Kangro rõivafotod aprillis
• Fotoõpilaste näitus aprillis
• Z. Zeilanovi õpilaste näitus septembris – novembris koridoris
• Z. Zeilanovi õpilaste näitus septembris – novembris saalis
• Z. Zeilanovi õpilaste näitus novembris – detsembris saalis
• Veinika Västriku õpilaste vaibad Lõimed loovad detsembris
• Fotokursuslaste tööde näitus detsembris
• Jõuluseaded Ülle Tismuselt detsembris
• Käsitööklubi jõulunäitus

Lahtiste uste päevade näitused Estonia pst 5a I korrusel:
• Joonistused algajatelt ja edasijõudnutelt
• Kalligraafia
• Maalinäitus I korrusel
• Maalinäitus IV korrusel
• Niplispitsi tööd
• Lapitööd
• Käsitööklubi tööd

Näitused Vene tn 6:
• Sigrid Osa fotonäitus
• Kodus loodud pärimus – fotonäitus
• Tarbekunstiselts CDE näitus
• Origami stiilis pulmakaunistused
• Kaasaegne pärimus ersa ja mokša ehtekultuuris
• Laste folkloorialase fotovõistluse paremad tööd
• Pärimusaastaring

3. Huviringiteenuse osutamine

Aruandeperioodil tegutsesid rahvaülikoolis segakoor Laulik, meeskoor Runo,
tarbekunstiselts CDE ja tantsuklubi Reveranss. Tarbekunstiselts CDE korraldas traditsioonilist huviringide tegevust.
Tantsuklubi Reveranss harjutas regulaarselt meie ruumides, etendusi avalikkusele ei toimunud.

4. Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes kultuuriprojektides

• Tallinna Rahvaülikooli kursuste esitlus Mardilaadal (reklaamplakatid ja voldikud) 6. – 9. novembril. Huviliste nõustamine.
Rahvusvahelise improteatrite festivali Tilt töötoad Rahvaülikoolis 2.-3. oktoobril.
• Tallinna koolide algklasside laste luulepäeva korraldamine ja läbiviimine 7. ja 9. aprillil. Luulepäev oli pühendatud Ott Arderi 65. sünniaastapäevale. Luulepäevadest võttis osa
31 1.-2. klasside ja 22 3.-4. klasside õpilast Tallinna eri koolidest.
• Tallinna koolide improteatri päev 4. juunil.
• Noorte teatri töötuba „Stanislavski: kuidas see töötab“ 27.-28.detsembril

Maret Oomeri Teatrikool osales järgmistel üritustel:
• Kooride kontsert Hopneri majas
• Tallinna linna kooliteatrite eelvoor
• Avatud uste päevade kontsert
• Etendused lapsevanematele
• Suvelaager
• Kirjanduslik teatriprojekt „Mängime Ed. Vilde loomingut“
• Rahvusvaheline noorte teatrikohtumine EDERED Šveitsis
• Esinemine 3D Kultuuri õhtul Mats Traadiga

5. Keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks.

5.1 Aruandeperioodil tehti sanitaarremont Estonia pst 5a I korruse kahes õppeklassis ja käsitööklassis. Vene tänav 6 sai renoveeritud II korruse välisuks ja 2 väikest õppeklassi.
Töötajatele osteti 2 uut arvutit. Välja said vahetatud kaks õppeköögi pliiti ja üks nõudepesumasin. Veel üks nõudepesumasin paigaldati Vene tn 6.

5.2 2105. aastat Tallinna Rahvaülikoolis iseloomustab suurem pöördumine avalikkuse poole. Oma tegevust tutvustasime eelkõige veebilehe www.kultuur.ee kaudu, mis sai uuendatud mais enne lahtiste uste päevi koostöös firmaga „Haiku“.
Tööd tunnustati Eesti Disainiauhindade jagamisel kodulehtede kategoorias pronksiga. Kodulehega seoses muutus ka kogu visuaalne identiteet.

Facebooki keskkonnas on meil 2181 sõpra. Lisaks FB leheküljele on Rahvaülikoolil 2015. aastast ka Instagrami ja Twittweri konto.
Esmakordselt kasutasime Public TV bussireklaami ajavahemikul 24.08-7.09, mis langes kokku traditsioonilise postiplakatite reklaami ajaga. Samuti saadame välja igakuiselt uudiskirja 2500 inimesele.

Kaks suuremat reklaamikampaaniat ongi lahtiste uste päevad (aruandeaastal 7. – 15. mail), kui toimub uute kursuste esitlus, näitused, meistrikojad jne ja sügiskampaania augusti lõpus ning septembri alguses (2 nädalat), kui alustame teist poolaastat.
Sel ajal on väljas 100 reklaamplakatit lambipostide küljes ja uusi tegevusi tutvustatakse erinevates meediakanalites.
Koolitustegevuse tutvustamiseks kasutame linna meediakanaleid – veebilehte Kuhu minna, millele sisestame pidevalt uusi kursuseid, Tallinna linnaosade väljaandeid, Tallinna TV, Vabaduse väljaku ekraani. Hea koostöö on ajalehega Stolitsa, tänu millele venekeelsed kursused käivitusid.
Trükimeedia reklaampindu oleme kasutanud tagasihoidlikult, kuid hea koostöö tekkis ajalehega KesKus, samuti portaaliga Kultuur.info . Meie kodulehele viitavad koostööpartnerid oma kodulehekülgedelt. Kursused on üleval ka portaalis www.koolitused.ee

2014. AASTA ARUANNE

Rahvaülikooli tegevusvaldkond on elanike vabaharidusliku ja täiendkoolituse, huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine ning kultuuripärandi hoidmine.

Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab rahvaülikool järgmisi ülesandeid:

1. Kursuste, loengute, õppelaagrite jne. korraldamine.

Aruandeperioodil toimus koolitus 12-s valdkonnas: kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus, keeled, muusika, psühholoogia, tervis, kokandus, loodus, fotograafia, liikumine. Nimetatud valdkonnad on aluseks orienteerumisel meie koduleheküljel ja kursustele registreerimisel.
Valdkondadest stabiilseimad olid kunst ja muusika, kus toimusid peaaegu kõik väljakuulutatud kursused. N ö traditsiooniliste keelte kursused (inglise, vene, hispaania, itaalia) alustasid edukalt tööd, kuid väikseks jäi araabia keele grupp ning hiina ja pärsia keele kursuseid ei õnnestunud avada ei sügisel ega kevadel. Vaibunud on huvi soome keele vastu eesti keele baasil.
Joonistuskursused alustasid tööd ühe edasijõudnute grupiga varasema kahe asemel. Maali- ja kalligraafiakursused ei näita langustrendi, püsiv on huvi akvarelli vastu.
Suhteliselt stabiilne on käsitöövaldkond, endiselt menukad on Tiina Meeri kudumiskoolid ja restaureerimine, kuigi viimases võib täheldada väikest huvi langust. Samas on mitmeid, kes tulevad restaureerimiskursusele korduvalt. Väga menukas on õmbluskursus hoolimata kooli vähesest tehnilisest varustatusest. Rõõmu teeb lapitööhuviliste kasv võrreldes varasemate aastatega, võimalik et siin aitas kaasa senisest põhjalikum kursuse tutvustus meie kodulehel.
Tervisevaldkonnas langes sügisest õpetaja loobumise tõttu ära astroloogiateema, kuid teised kursused toimusid. Raudvara hulka kuuluvad hatha-jooga ja nüüd ka aroomiteraapia, erinevad seebikursused. Seni edukas naiselikkuse ime sel kujul enam huvi ei paku. Üllatavalt hästi meeldis massaažikursus, kus tuli teha lisagrupp.
Kultuurikursustest oli enim ärajäänud kursuseid – väljakuulutatud 20 kursusest ei toimunud 8.  Samas oli seal üks suuremaid õnnestumisi – kursus Kaugete maade kutse tänu koostööle Germalo reisibürooga. Viiel õhtul tutvustasid  Germalo Reiside giidid ja reisijuhid Vietnamit, Iraani, Sri Lankat, Tuneesiat ja Etioopiat. Kokku osales 78 inimest. Uusi maid tutvustav loengute sari jätkub 2015.aastal.
Tuntavalt on langenud huvi veinikoolituse vastu, tõenäoliselt on turul piisavalt koolituspakkumisi.Väiksem on huvi psühholoogiakursuste osas, kus grupid on piiripealsed ja ka ärajäänud kursuseid palju –  4 kursust 10-st. Erandiks on siin loovkirjutamine (Meelike Saarna) ja vaba joonistamine (Tuuli Mann). Viimast õpetaja loobumise tõttu enam korraldada ei saa. Hästi alustas esmakordne kunstiteraapia (Mall Tamm) kursus.
Looduskursuste osakaal on väike, kuid kõik toimusid. Maksimumini täitus ka pikk fotograafiakursus, seevastu lühikursus huvi ei pakkunud.
Arvutikursused on ruumist tingitud väikesearvulised, kuid toimivad hästi, eriti suur on huvi tabelitöötluse vastu, kus oli vaja lisagruppi. Suhtluskeskkondade kursust enam uuel aastal korrata pole mõtet.

Sel aastal tõime sisse majandusteema, kuid vähese registreerunute arvu tõttu  jäid ära  finantskirjaoskuse arendamise kursused Teadlik ja edukas rahaasjade planeerimine ja Kuidas oma raha hästi ära kasutada, nii et ka päriselt üle jääb. Gruppide mittetäituvuse põhjuseid võib olla mitu – me ei leidnud sobivat sihtgruppi, temaatikat peetakse liiga tuttavaks. On ka neid, keda antud teema huvitab ja kes vajaksid seda, aga ei olda nõus tasuma või pole see võimalik. Selleteemalisi tasuta kursuseid on korraldanud ka teised asutused ja organisatsioonid.

Kokanduskursuste osas toimus 2014. aasta sügisest muutus. Algselt planeeritud Kaie Mei toiduvalmistamise algkursus ei toimunud juhendaja põhitöö muudatuste tõttu. Asemele tulid türgi köök ja kalatoidud, millest esimene ei vastanud osalejatele ootustele. Eriti menukaks võib lugeda Ljudmila Ruukeli juhendatud pelmeenikursust, mille täituvus on 120%.
Uute sihtgruppide otsingul oleme pöördunud venekeelse elanikkonna poole. Alustasime soome keele kursustega vene keele baasil ja jätkame seda suunda ka 2015. aastal.

Uued õppejõud 2014: Kaarel Koržets, Deniz Aydin, Kadri Pettai, Tiia Rodi, Nelli Kerde, Urve Purga, reisikursuste lektorid (Martti Kalda, Aarne Rannamäe, Heigo Sahk, Triinu Borga, Raivo Haab), kirjanduskursuse lektorid (Indrek Koff, Kalju Kruusa, Jaan Martinson, Veronika Kivisilla, Igor Kotjuh, Anu Saluäär), Anna Verschik, Mall Tamm, Krista Kaur, teatrikooli õpetajad (Marite Butkaite, Külli Reinumägi, Maria Peterson, Helen Reitsnik, Ivika Hein, Maria Lee Liivak, Andres  Lepik, Toomas Lõhmuste, Virko Annus).

2. Kultuuriürituste korraldamine. Koostööpartnerid.

Koostööpartnerid: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, MTÜ Rahvarõivas, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Folkloorinõukogu, MTÜ Drakadeemia.

2.1. Teatrietendused, esitlused, õpitoad.

Aruandeperioodil toimus 13 teatitrupi poolt 41 etendust, neist 9 avalikku (piletitega).
Teatrisaal on avatud erinevateks algatusteks. Ruumi kasutavad püsivalt Tallinna Reaalkooli näitering, Tallinna Toomkool, Tammsaare teater ja Improgrupp Jaa!.
Oleme pakkunud väikest teatrisaali etenduste ettevalmistamiseks mitmetele professionaalsetele väike- ja projektiteatritele. Meie majas on toimunud Eesti Luguteatri õpitoad ja etendused. Aruandeperioodil jätkus hariduslik teatriprojekt „Mardileib“. Koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga pakume esinemisvõimalusi Tallinnast ja mujalt Eestist pärit harrastustruppidele.
Koostöös Tallinna Õpetajate Maja algõpetuse ainesektsiooniga korraldati laste luulepäev.
Tallinna Rahvaülikooli ja Toomklubi liitmine võimaldas luua teatrikeskuse, mille raames saab arendada end võimalikult paljudes teatrivaldkondades ja oma loomingut laiemale publikule tutvustada.

2.2. Kultuuriprojekt  3D kultuur

Sügisest tegime algust uue kultuuriprojektiga, mis annab võimaluse kohtuda tuntud loomeinimestega, meie kultuuri mõjutajatega.
Samuti tutvustavad oma tegevust, uuemat loomingut ja tegutsemise ajendeid praegu aktiivsed loomeinimesed erinevatest rahvakultuuriga seotud valdkondadest.
Senitoimunud loomingulised õhtud lubavad alanud kultuuriprojektile edu ka järgmisteks aastateks.
Projekti koostööpartnerid on Bestwine (sommeljee tutvustab üht konkreetset veinimõisa, mille veine degusteeritakse) ja tantsuteater Tee Kuubis, kes demonstreerib vajaduse korral esinejate loodud rõivaesemeid.
Aruandeperioodil toimunud ettevõtmised:

Mõjutajad. Meie õpetajad ja suunajad.
Anu Raua loomingu õhtu – Talu elu ja talu ilu
Ingrid Rüütli loomingu õhtu – Rahvus ja eestlased

Tegijad
Ulve Kangro – Seto pits – minu suur armastus
Anu Kaelussoo – Kindajänesed kangakapis, Epp Mardi – Pean ennast otsijaks
Riina Tomberg – Värvid ja varjud
Kristi Jõeste – Kindakudumise kunstist
Liina Veskimägi-Iliste – Vilt – soe ja pehme lambavillane

Tulevik. Laupäeva tegusad  pärastlõunad koos peredega

Folkloristide juhendamisel õpiti rahvakalendri tähtpäevadega seotud laule, mänge, tantse ja tutvuti kombestikuga. Valmistuti jõuludeks, meisterdati jõukohaseid esemeid ja tutvuti rahvapillidega.

Teatripärastlõunal mängiti ühiselt muinasjutte. Programmis oli ka traadinuku ja vihmapilli meisterdamine.

Pärastlõunad perega pakkusid osalejatele rõõmu ja rahulolu. Programmid olid läbimõeldud ja õpetajad heal tasemel. Kahjuks ei kogunud pärastlõunad piisavalt osalejaid, meie suur saal oleks võimaldanud enamat. Kui teemaga edaspidi jätkata, siis tuleb leida uusi reklaamivõimalusi.

2.3. Lahtiste uste päevadega seotud esitlused

Lahtiste uste päevad mais on traditsiooniline üritus, kus tutvustatakse uue poolaasta kursuseid ja antakse võimalus kursuslastel esitleda oma õppeaasta jooksul valminud töid (joonistused, maalid, käsitöö). Kõikidele huvilistele toimuvad töötoad ja lahtised tunnid. Algab registreerimine uutele kursustele.

 • Klaveriõpetaja Marit Mõistlik-Tamme ettekanne muusikaõpetuse teemal „Muusikaga läbi elu“
 • Muusikaõpilaste kontsert (klaveriõpe, hääleseade). Esines 9 õpilast.
 • Maaliõpilaste näituse avamine
 • Siidimaali töötuba
 • Seebimassi valmistamise demonstratsioon
 • Avatud keraamikaklass ja näitus kursustel valminud töödest
 • Tarbekunstiseltsi CDE näitus
 • Rait Avestiku teatrifotode näitus
 • Tai chi, idamaise tantsu ja improstuudio lahtised tunnid

Selle aasta lahtiste uste päevade ettevõtmistest võib esile tõsta klaveriõpetaja huvitavat ettekannet ja õpilaste kontserti.
Lahtiste uste päevade traditsioon väärib jätkamist, kuna see on vajalik nii kursuslaste töö väärtustamiseks kui uute kursuste tutvustamiseks.

2.4. Muud esitlused, infopäevad

 • Rahvarõiva infopäev See ongi rahvarõivas.
 • Folkloorinõukogu noortekogu
 • Eesti Rahvakusti ja Käsitöö Liidu volikogu
 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhtide kool (2)
 • EHLi üldkogu
 • EHLi mentorkoolitused (3)
 • 21. KK kunstinädala teabepäev
 • MTÜ Eluallikas kodanikupäev
 • MTÜ Ansata avatud õppepäev (2)
 • Mordva kultuuriseltsi 20. aastapäeva loeng

2.5. Näituste korraldamine

Esitleme oma õpilaste, õpetajate ja tuntud käsitöömeistrite/kunstnike loomingut. Näituste graafik koostatakse mais kogu järgnevaks õppeaastaks.

Estonia pst 5a IV korrusel

Kopli Ametikooli õpilaste käsitöö veebruaris ja märtsis;
Fotokursuslaste tööd 7. aprill – 15. mai;
Zair Zeilanovi õpilaste näitus 19. september – 31. oktoober;
Lembit Michelsoni fotonäitus Pärandkultuur fotos – väärtustamata väärtused 3. oktoober – 10. november;
Sigrid Osa fotonäitus Ma olen fantaasia 10. detsember – 31. detsember

Lahtiste uste päevade näitused Estonia pst 5a I korrusel

Joonistused algajatelt ja edasijõudnutelt
Kalligraafia
Maalid
Niplispitsi tööd
Lapitööd
Käsitööklubi

Näitused Vene tn 6

Näituste arv vähenes võrreldes eelmise aastaga, kuna majas käis remont. 2 näitust toimusid koostöös Eesti Folkloorinõukoguga, 2 näitust koostöös Tarbekunstiseltsiga CDE ning 1 näitus koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga.
Kõige huvipakkuvam meie koolitustel osalejatele oli Sigrid Osa fotonäitus, mida eksponeeritakse 2015.a. ka Vene tn 6 saalis.

3. Huviringiteenuse osutamine
Aruandeperioodil tegutsesid rahvaülikoolis segakoor Laulik, meeskoor Runo,
tarbekunstiselts CDE ja tantsuklubi Reveranss.
Segakoor Laulik ja meeskoor Runo osalesid laulupeol Aja puudutus. Puudutuse aeg.
Aruandeperioodil osales segakoor 5 suuremal kontserdil Eesti erinevates
kultuurikeskustes ja kirikutes. Rahvaülikoolis toimus ühislaulmine segakooriga Riola.
Meeskoor korraldas 3 laululaagrit, osales ühiskontserdil Keila kirikus, laulis lipu heiskamisel vabariigi aastapäeval ja Jüriöö aastapäeva tähistamisel.
Tarbekunstiselts CDE korraldas traditsioonilist huviringide tegevust. Olulisem ettevõtmine oli seotud Vanalinna päevadega, kus viidi läbi õpitubasid ja esitleti valminud töid näitusel rahvaülikoolis.
Tantsuklubi Reveranss harjutas regulaarselt meie ruumides, etendusi avalikkusele ei toimunud.

Aruandeaasta esimesel poolel toimus suures saalis remont ja seetõttu oli tegevus häiritud ning koostöö endises Toomklubis toimunud kollektiividega ei olnud soovitult sisukas. Võtame seda aastat kui kohanemist, järgmisel aastal peavad täpsustuma koostöövormid ja edasised võimalused harrastustegevuse arendamiseks.

4. Osalemine kohalikes ja rahvusvahelistes kultuuriprojektides
• Tallinna Rahvaülikooli kursuste esitlus Mardilaadal (reklaamplakatid ja voldikud) 6. – 9. novembril. Huviliste nõustamine.
• Rahvusvahelise improteatrite festivali Tilt töötoad Rahvaülikoolis 6.-8. novembril.
• Tallinna koolide algklasside laste luulepäeva korraldamine ja läbiviimine 2. ja 9. aprillil.
Luulepäevadest võttis osa 31 Tallinna kooli, 1.-2. klasside õpilasi osales 29 ja 3.-4. klasside õpilasi 27.
Laste luulepäev on planeeritud ka 2015.aastal.

• Teatrikooli osalemised projektides:
26. veebruar – Kodulinna majas Ott Arderi sünniaastapäeva tähistamine
12. märts – Emakeele päeva kontsert Hopneri majas
13. märts – Kodulinna majas Andres Ehini sünniaastapäeva tähistamine
28. märts – Tallinna kooliteatrite eelvoor. Väike prints. I koht
31. märts – Männiku erivajadustega noorte keskus. Väike prints
11.-13. aprill – Kooliteatrite keskastme riigifestival Palal. Väike Prints. I koht
10.-12. oktoober – Kirjanduslik teatriprojekt Mängime Anna Haava ja Juhan Liivi loomingut Palal ja Alatskivil.

 

5.    Keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks.
2014 sügisel sai valmis remont Vene tn. 6 II korruse ruumides. Kapitaalremont teostati saalis ja koridorides, sanitaarremont väikeses õppeklassis. Vahetati välja toolid ja garderoob sai kauni kujunduse ja mööbli. Kokku investeeriti remonti 121 000 eurot. Restaureerimist vajab veel välisuks, mis nõuab suurt investeeringut ja hoolikat teostust.

Aruandeperioodil tutvustasime oma tegevust eelkõige veebilehe www.kultuur.ee kaudu ja Facebooki keskkonnas (alates 16.08.2011), kus meil on 1513 sõpra. Samuti saadame välja igakuiselt uudiskirja 2500 inimesele. Oleme kasutanud ka trükimeedia reklaampindu, kuid need ei ole end õigustanud.
Koolitustegevuse tutvustamiseks kasutame linna meediakanaleid – veebilehte Kuhu minna, millele sisestame pidevalt uusi kursuseid, Tallinna linnaosade väljaandeid, Tallinna TV, Vabaduse väljaku ekraani. Väga hea koostöö on ajalehega Stolitsa, tänu millele venekeelsed kursused käivitusidki.
Kursused on üleval ka portaalis www.koolitused.ee

Meie kodulehele viitavad koostööpartnerid oma kodulehekülgedelt.

Kaks suuremat reklaamikampaaniat on lahtiste uste päevad (aruandeaastal 7. mai – 15. mai), kui toimub uute kursuste esitlus, näitused, meistrikojad jne.
Teine oluline kampaania toimub augusti lõpus ja septembri alguses (2 nädalat), kui alustame sügispoolaastat ja see on hästi nähtav linnapildis. Sel ajal on väljas 100 reklaamplakatit lambipostide küljes ja uusi tegevusi tutvustatakse erinevates meediakanalites.