Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Angela Arraste

Angela Arraste on Eesti rahvatantsujuht ja  eesti tantsu õppejõud, koreograaf-lavastaja, Tantsupeomuuseumi asutajaliige.

Angela Arraste tantsualane haridustee sai alguse rahvatantsujuhtide kursustest, jätkus õpingutega Viljandi Kultuurikoolis ning tollases Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Angela Arraste omab magistrikraadi koreograaf-lavastajana, uuringu teemaks oli Tantsupeod eestlaste kultuuriloos.

Angela Arraste on töötanud üle 30.aasta (1985-2016) Tallinna Ülikooli koreograafia eriala tantsukunsti õppejõuna, olles nii lektori, dotsendi kui ka professori ametikohtadel ja täites  aastatel 1998 – 2007 osakonnajuhataja rolli. A. Arraste on olnud mitmete teadusgrantide põhitäitjaks, teemadeks pärimustants ja tantsuharrastus väliseesti kogukondades. Ta on Eesti Folkloorinõukogu auliige, lavastanud Folkloorifestivali Baltica Eesti kontserte, kirjutanud suurpidude analüüse, esinenud rahvatantsualastel konverentsidel ning juhendanud pikka aega Tallinna Ülikooli tantsukollekiivi Soveldaja.

Angela Arraste oli 2002. aastal IX Noorte Tantsupeo ”Vikerkaar”  pealavastaja ning on kaheksal korral olnud üld- ja noorte tantsupidude liigijuht ja kuulunud üliõpilaspeo Gaudeamus lavastusgruppi. A.Arraste on olnud Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi pikaaegne tantsumentor.

Praegu panustab Angela Arraste oma aja Tantsupeomuuseumi tegemistesse. Ta on MTÜ Tantsupeomuuseumi üks neljast asutajaliikmest (asutatud 2015) ning mitmete muuseumi projektide juht ja näituste koostaja (“80 aastat Eesti tantsupidusid”, “Anna Raudkats – 130”, „Richard Tünnus 100“ „EST-LAT-LIT“(Baltiriikide noorte tantsupeod) jne.

Tantsuõpetajana juhendab ta  Tallinna Rahvaülikooli tantsurühma Eksperiment, Tallinna Mulkide rühma Kukeräädsikud ja Helsingis välis-eesti tantsukollektiivi Ülelahedad  ning jagab Rahvakultuuri Keskuse tantsujuhtide kursustel oma teadmisi õppejõuna.

Tunnustuste reas on Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk, kuulumine Tallinna Ülikooli 100 tunnustatud vilistlaste hulka, Kultuurkapitali „Ela ja Sõra“ aastastipendium, ERRSi lokulauad, Pimedate Liidu aastategu 2017 (Tantsupeomuuseumi projekt) jm.

Tantsurühma Eksperiment juhendab Angela alates 2015. aasta sügisest.