Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Saksa keel algajatele, jätkukursus

Tiina Uutmaa

Kursus on jätkuks 2017. aasta sügisel alanud algajate kursusele. Kursusel aitame meelde tuletada ja täiendada varem õpitut, suhtleme omavahel palju ja täiendame sõnavara ning tuletame meelde grammatikat.

Valitud taset on mittesobivuse korral võimalik vahetada teise taseme vastu.
Kasutame õpikut Themen aktuell 1.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Teeme palju paari- ja rühmatööd, vestleme. Teeme kuulamisharjutusi koos tekstiga ja ilma.

Kursuse sisu:

Võetakse läbi peatükid 3 – 6

Sõnavara ja suhtlemine:
• Lektion 3 – söömine ja joomine, söömisharjumused, restoranis tellimine ja maksmine, kiitused ja kaebused, toiduainete ostmine
• Lektion 4 – vaba aeg (üritused, hobid, kohtumiste kokkulepped, postkaardi kirjutamine);
• Lektion 5 – elukoht, elamine (korterite, majade kirjeldus, sisustuselemendid, korteriturg jne)
• Lektion 6 – tervishoid (haigused, arsti nõuanded, kiirabi kutsumine, saksa tervishoiusüsteem)

Grammatika:
Lahutatava eesliitega tegusõnad, modaalverbid möchten, können, müssen, dürfen, sollen, asesõnad, käskiv kõneviis, liht- ja täisminevik, tegusõna rektsioon, eitavate lausete moodustamine, ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid, aegade kasutamine.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda algtasemel iseendast, päritolust, tööst, ametist, perekonnast, tellida restoranis, sisseoste teha.

I semestril võeti läbi peatükid 1 – 3

Sõnavara ja suhtlemine:
• Lektion 1 – tervitamine, tutvustamine, telefoniga helistamine, elukutse ja päritolu järele pärimine
• Lektion 2 – esemed majas ja majapidamises, nenede nimetamine ja kirjeldamine, hinna mõistmine ja ülesmärkimine, vigade parandamine,
• Lektion 3 – söömine ja joomine, söömisharjumused, restoranis tellimine ja maksmine, kiitused ja kaebused, toiduainete ostmine

Grammatika:
artikkel, pööramine, käänamine, eessõnad, olevik, jaatavad ja eitavad laused, küsilauste moodustamine, ajaväljendid, omastav asesõna. Jätkukursusel võetakse läbi

Kursuse lõpetaja oskab vestelda algtasemel iseendast, päritolust, riigist, tööst, ametist, perekonnast. Oskab tervitada, kirjutada postkaarti ja kutset, helistada, küsida hindu, tellida söögikohtades, küsida teed, esitada soove ja rääkida saksakeelsetest maadest.

Õppeklassides
on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 30 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.
Kogumaht on 60 kontakttundi, millele lisandub20 tundi isesisvat tööd (I semester 27+9 tundi, jätkukursus 33+11 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Saksa keel algajatele (taasalustajatele) A 1
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Tiina Uutmaa lõpetas Tartu Ülikooli saksa filoloogi, saksa keele õpetajana. Peale lõpetamist töötas Tallinna keeltekoolis, alates 2014 Võõrkeeltekeskuses. Pikemat aega töötanud saksa keele giidina.

Ta ütleb, et saksa keele õpetamine pole tema jaoks töö, vaid nauding.

Aeg

kolmapäeviti kell 9.30 - 11.45
31. jaanuar - 4. aprill 2018

Maht

30 tundi

Hind

126 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
I korrus

Registreeru

Saksa keel algajatele, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis