Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Uued kursused kodulehel alates 8. maist!Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Saksa keel taasalustajatele A 2

Tiina Uutmaa

Kursus on jätkuks 2016. aastal toimunud A 1.2 kursusele, sellega saab liituda.

Kursusel aitame meelde tuletada ja täiendada varem õpitut, suhtleme omavahel palju ja täiendame sõnavara ning tuletame meelde grammatikat.
Valitud taset on mittesobivuse korral võimalik vahetada madalama taseme vastu.
Kasutame õpikut Themen aktuell 1

Kursuse eesmärk
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Teeme palju paari- ja rühmatööd, vestleme. Teeme kuulamisharjutusi koos tekstiga ja ilma.

Kursuse sisu:
Jätkukursusel võetakse läbi peatükid 7 – 10

Sõnavara ja suhtlemine:
• Lektion 7 – igapäevane elu, argipäev (igapäevased tegevused, tööl käimine);
• Lektion 8 – orienteerumine linnas, paigad, teekonna kirjeldamine, eelised ja puudused;
• Lektion 9 – ostmine ja kinkimine, soovide väljendamine, ettepanekud kinkimiseks, kutse kirjutamine;
• Lektion 10 – saksa keel ja kultuur, biograafilised ja geograafilised andmed

Grammatika:
Täisminevik kõikidest tegusõnadest, suunad, isikuline asesõna akusatiivis, daativ, kesk- ja ülivõrre, näitav asesõna akusatiivis, genitiiv.

I semestril 2016. aasta sügisel A 1.2 kursusel võeti läbi peatükid 3 – 7

Sõnavara ja suhtlemine:
• Lektion 3 – söömine, toidu tellimine, toiduained
• Lektion 4 – vaba aeg (üritused, hobid, kohtumiste kokkulepped, postkaardi kirjutamine)
• Lektion 5 – elukoht, elamine (korterite, majade kirjeldus, sisustuselemendid, korteriturg jne)
• Lektion 6 – tervishoid (haigused, arsti nõuanded, kiirabi kutsumine, saksa tervishoiusüsteem)
• Lektion 7 – igapäevane elu, argipäev (igapäevased tegevused, tööl käimine)

Grammatika:

Lahutatava eesliitega tegusõnad, modaalverbid können, müssen, dürfen, asesõnad, käskiv kõneviis, liht- ja täisminevik, tegusõna rektsioon, eitavate lausete moodustamine, ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid, aegade kasutamine.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda algtasemel iseendast, päritolust, riigist, tööst, ametist, perekonnast. Oskab tervitada, kirjutada postkaarti ja kutset, helistada, küsida hindu, tellida söögikohtades, küsida teed, esitada soove ja rääkida saksakeelsetest maadest.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 27 kontakttundi, millele lisandub 9 tundi iseseisvat tööd. A 2 taseme kursuse maht on 33 tundi, millele lisandub 11 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend.
Tulemuste hindamine toimub vestluste ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Saksa keel algajatele (taasalustajatele) A 1.2
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Tiina Uutmaa lõpetas Tartu Ülikooli saksa filoloogi, saksa keele õpetajana. Peale lõpetamist töötas Tallinna keeltekoolis, alates 2014. aastast Võõrkeeltekeskuses. Pikemat aega töötanud saksa keele giidina.
Ta ütleb, et saksa keele õpetamine pole tema jaoks töö, vaid nauding.

Aeg

jätkukursus
teisipäeviti kell 18 - 20.15
24. jaanuar - 4. aprill 2017

Maht

jätkukursus 33 tundi

Hind

jätkukursus 132 €, kõik õppematerjalid on hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Saksa keel taasalustajatele A 2

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis