Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Saksa keel algajatele A 1

Tiina Uutmaa

Kursusel tegeleme saksa keele põhitõdede omandamisega, õpime sõnavara ja grammatikat ja harjutame õpitut praktikas.

Kasutame õpikut Themen aktuell 1.

Kursuse eesmärk
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Teeme palju dialooge, vestleme ja jutustame. Teeme kuulamisharjutusi koos tekstiga ja ilma.

Kursuse sisu:
Võetakse läbi peatükid 1 – 3

Sõnavara ja suhtlemine:
• Lektion 1 – tervitamine, tutvustamine, telefoniga helistamine, elukutse ja päritolu järele pärimine
• Lektion 2 – esemed majas ja majapidamises, nenede nimetamine ja kirjeldamine, hinna mõistmine ja ülesmärkimine, vigade parandamine,
• Lektion 3 – söömine ja joomine, söömisharjumused, restoranis tellimine ja maksmine, kiitused ja kaebused, toiduainete ostmine

Grammatika:
artikkel, pööramine, käänamine, eessõnad, olevik, jaatavad ja eitavad laused, küsilauste moodustamine, ajaväljendid, omastav asesõna, modaalverbid können, müssen, dürfen, asesõnad.
Kursuse lõpetaja oskab vestelda algtasemel iseendast, päritolust, tööst, ametist, perekonnast, tellida restoranis, sisseoste teha, postkaarti kirjutada.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 30 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Saksa keel algajatele A 1
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Tiina Uutmaa lõpetas Tartu Ülikooli saksa filoloogi, saksa keele õpetajana. Peale lõpetamist töötas Tallinna keeltekoolis, alates 2014. aastast Võõrkeeltekeskuses. Pikemat aega töötanud saksa keele giidina.
Ta ütleb, et saksa keele õpetamine pole tema jaoks töö, vaid nauding.

Aeg

kolmapäeviti kell 9.30 - 11.45
18. oktoober - 20. detsember 2017

Maht

30 tundi

Hind

126 €

Asukoht

Estonia pst 5a
I korrus

Registreeru

Saksa keel algajatele A 1

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis