Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Sügiskursused on kodulehel alates 9. maist!Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Jätkukursus: Kuidas tööalases suhtlusolukorras argumenteerida?

Kui Sinu tööülesannete hulka kuulub läbimõeldud otsuste tegemine ning neid otsuseid puudutav suhtlus sihtrühmadega, siis on see kursus Sulle mõeldud! Suure tõenäosusega on Sul kõige keerulisemad olukorrad, kus mõlemat mainitud kompetentsi tuleb kasutada üheaegselt ehk vajadus rakendada analüüsioskust keerukates ja kiiretes suhtlussituatsioonides.

Algab jätkukursus, milles osalemise eelduseks on varasemalt läbitud „Kuidas enda seisukohti argumenteeritult esitada ja kaitsta?“ või mõni muu SpeakSmart argumenteerimisoskuste baaskoolitus.
Jätkukursuse eesmärk on harjutada eelmisel kursusel õpitud argumenteerimisoskusi kasutama tööalastes suhtlemissituatsioonides, näiteks:

suhtlusolukorra kujundamise oskus ehk arutelu raamistamine;
oma idee või otsuse argumenteeritud põhjendamine kolleegidele / kliendile;
reageerimine teise poole vastuargumentidele, seejuures enda mõtete täiendamine;
kokkuvõtete ja järelduste tegemine suhtlussituasioonidest.

Kursuse läbinuna oskad:

suhtlusolukorda enda jaoks lahti mõtestada ja raamistada,
oma seisukoha toetuseks argumente koostada,
vestluses argumenti ära tunda,
teise poole argumendile vastata, vältides demagoogiat ja liigset emotsionaalsust.

Kursus on üles ehitatud mänguliste harjutuste ja erinevates formaatides arutelude peale ühiskondlikel teemadel. Harjutusi sooritatakse individuaalselt, paarides ja grupiaruteluna. Suur rõhk õppes on praktikal ja koolitaja tagasisidel osalejatele. Lisaks etteplaneeritud harjutustele on osalejatel võimalik tõstatada teemakohaseid küsimusi ning neid arutada. See võimaldab igal osalejal olla aktiivne ja vastutada selle eest, et ta saaks koolituselt vastuse just ennast huvitavale küsimusele koolituse temaatikas.

Aeg

teisipäeviti kell 17.30-19.30
16.05; 23.05; 30.05 ja 06.06

Maht

10 tundi

Hind

110 eurot

Asukoht

Vene tn 6

Registreeru

Jätkukursus: Kuidas tööalases suhtlusolukorras argumenteerida?

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis