Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kestab registreerimine sügiskursustele.Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Itaalia keel algajatele

Sirje Sülluste

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.

Kasutatakse õpikut Itaalia keel, Tommaso Bueno.

Kursuse sisu:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Grammatika:

Itaalia tähestik; hääldusreeglid. Tegusõna – olevik/ liht-ja täisminevik. Nimisõna; artikkel; eessõnad. Arvsõnad. Omadussõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

Kuidas ennast ja teisi kirjeldada?
Perekond ja sõbrad. Kodus-tööl-kaupluses-restoranis. Hobid ja vaba aeg. Reisil ja puhkusel. Maad ja rahvad.

Kursuse lõpetaja oskab anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel, perekond ja kodu ja küsida sama vestluspartnerilt, kirjeldada teist inimest, ütelda kellaaega ja lihtsal viisil suhelda.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 50 kontakttundi, millele lisandub 17 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Itaalia keel algajatele A 1
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Sirje Sülluste on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Ta on pikaajaline itaalia keele giid ja tõlk erinevates turismifirmades ning töötanud ka Itaalias.
Õpetanud itaalia keelt Mare Mandre Keeltekoolis ja Multilingua Keeltekoolis, kus töötab praeguseni.

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 - 19.30
24. oktoober - 19. detsember 2017,
jätkub 4. jaanuar - 30. jaanuar 2018 - kohad täis

Maht

50 tundi

Hind

198 eurot, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Itaalia keel algajatele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis