Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Itaalia keel algajatele, jätkugrupp

Sirje Sülluste

Kursus on jätkuks 2017. aasta sügisel alanule. Jätkukursusega on võimalik liituda.

Õpik: Tommaso Bueno ” Italiano facile”.

Grammatikateemad:

Modaalverbid.
Enesekohased tegusõnad.
Partitiivne artikkel.
Omadussõna võrdlusastmed.
Asesõnad.
Käskiv kõneviis.
Imperfetto – kestev minevik.

Sõnavara ja vestlusteemad:

Kodus.
Tööl.
Kohtumised.
Riietus.
Sisseostud.
Puhkus.
Vaba aeg.
Hobid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 40 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Itaalia keel algajatele, jätkukursus A 1
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Sirje Sülluste on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Ta on pikaajaline itaalia keele giid ja tõlk erinevates turismifirmades ning töötanud ka Itaalias.
Õpetanud itaalia keelt Mare Mandre Keeltekoolis ja Multilingua Keeltekoolis, kus töötab praeguseni.

Aeg

teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 - 19.30
1. veebruar - 12. aprill 2018

Maht

40 tundi

Hind

158 € sisaldab kõiki õppematerjale

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Itaalia keel algajatele, jätkugrupp

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis