Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Inglise keel A 1, taasalustajate jätkukursus

Aini Kuusik

Kursusega on võimalik liituda! Jätkukursus sobib neile, kel on vähesed algteadmised. Kui õppija tase on kõrgem, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Beginners, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Kursuse sisu
Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 11-14:

Grammatika:

küsimused ja eitused, määrsõnad;
can/can`t, määrsõnad;
I`d like, some/any, like/would like;
kestev olevik;
tulevikuplaanid, grammatika üldine kordamine.

Sõnavara ja suhtlemine:

sport ja vaba aeg, linnaga tutvumine;
igapäevaprobleemid, mida oskan/mida ei oska teha;
restoranis, erinevad sildid, toit;
värvused ja riided, mis viga on?;
transport, sõnavara üldine kordamine, suhtlusväljendid.

I semestril 2017. aasta sügisel võeti läbi peatükid Unit 1-10

Grammatika:

there is/there are, kohta näitavad eessõnad;
Tegusõna be olevik, this is, arvud 1-10, nimisõna mitmus;
riigid, omadussõnad, omastavad asesõnad;
küsimuste ja eitavate lausete moodustamine, lühivastused;
has/have, omadussõna+nimisõna;
lihtolevik, a/an;
lihtolevik he/she, ajaväljendid;
küsisõnad, asesõnad me, we, they; this/that

Sõnavara, suhtlemine:

toad ja mööbel, koht, kus ma elan, teejuhatamine ja küsimine;
viisakusväljendid;
riigid ja keeled, igapäeva esemed;
elukutsed, personaalne info;
perekond, inimeste kirjeldamine;
sport, toit, joogid;
päeva kirjeldus, kellaaeg, nädalapäevad;
lemmikasjad, postkaardi kirjutamine

Kursuse lõpetaja oskab anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel ja küsida sama vestluspartnerilt, kirjeldada teist inimest, ütelda kellaaega, küsida teed, kirjeldada lähiümbrust.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 78 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd.

(I semester 36+12 tundi, jätkukursus 42+12 tundi)

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel algajatele A 1
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975.a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ja TEA Keeltekoolis. Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Aeg

teisipäeviti kell 9.30 - 11.45
23. jaanuar - 24. aprill 2018

Maht

42 tundi

Hind

186 eurot, kõik õppematerjalid on hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel A 1, taasalustajate jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis