Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Inglise keel taasalustajatele A 1.2

Aini Kuusik

Kursus sobib neile, kel on vähesed algteadmised või kellel on kunagi õpitu ununenud.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Beginners, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk 

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu
I semestril võetakse läbi peatükid Unit 1 – 9 :

Grammatika:

Tegusõna be olevik, this is, arvud 1-10, nimisõna mitmus;
riigid, omadussõnad, omastavad asesõnad;
küsimuste ja eitavate lausete moodustamine, lühivastused;
has/have, omadussõna+nimisõna;
lihtolevik, a/an;
lihtolevik he/she, ajaväljendid;
küsisõnad, asesõnad me, we, they; this/that;
there is/there are, kohta näitavad eessõnad;
lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

viisakusväljendid;
riigid ja keeled, igapäeva esemed;
elukutsed, personaalne info;
perekond, inimeste kirjeldamine;
sport, toit, joogid;
päeva kirjeldus, kellaaeg, nädalapäevad;
lemmikasjad, postkaardi kirjutamine;
toad ja mööbel, koht, kus ma elan, teejuhatamine ja küsimine;
aastaarvud, kuupäevad, kuud, järgarvud.

Kursuse lõpetaja oskab anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel ja küsida sama vestluspartnerilt, kirjeldada teist inimest, oma päeva, ütelda kellaaega.

 Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel algajatele A 1
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975.a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ja TEA Keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Aeg

teisipäeviti kell 9.30 - 11.45
25. september - 18. detsember 2018

Maht

39 tundi

Hind

176 € sisaldab kõiki õppematerjale

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel taasalustajatele A 1.2

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis