Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Meie oleme puhkusel 1. augustini, aga koduleht ei puhka kunagi! Sügiskursused on juba üleval.Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Hispaania keel edasijõudnutele

Aini Kuusik

Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud Hispaania keele õpikut edasijõudnutele.

Kursusele tulija oskab:

a) grammatikast pöörata tegusõnu olevikus, gerundiivi vorme, asesõnade erinevaid vorme, arvsõnu 1- 1000, lihtsamaid eessõnu;
b) sõnavarast rääkida lihtsalt endast, oma perekonnast, viisakusväljendeid, toitudest, elukohast ja kirjeldada ruumi.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu:

Uue kursuse alguses korratakse üle eelnevalt õpitud grammatika, vestlusteemad ja sõnavara.

I semestril võetakse läbi järgmised teemad:

a) grammatikast mineviku ajad, subjunktiiv (kahtlev kõneviis), käskiv kõneviis (eitav, jaatav), enesekohased verbid, tulevik, süvendatud eessõnade kordmaine,
b) sõnavarast igapäevategevused, reisimine, hotellid, minevikusündmustest rääkimine, sisseostud (toidud, riided), meditsiin, töö, puhkus.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda lihtsatel igapäevateemadel, küsimusi esitada ja neile vastata.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel edasijõudnutele
Õppekavarühm  – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ning TEA keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Ta on kahe hispaania keele õpiku autor „Hola, Espanol!“ ja „Hispaania keele õpik edasijõudnutele“.

 

Aeg

esmaspäeviti kell 17.30 - 19.45
24. september - 17. detsember 2018

Maht

39 tundi

Hind

176 € sisaldab kõiki õppematerjale

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Hispaania keel edasijõudnutele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis