Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Hispaania keel algajatele vanuses 15 -19 aastat

Aini Kuusik

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.
Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut „Hola, Espanol“. Lisaks võetakse ka artikleid hispaaniakeelsetest ajakirjadest „Vamos!“ ja „Chicos“.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu
I semestril võetakse läbi peatükid Unidades 1-5

Grammatika:
tegusõna pööramine olevikus;
gerundiiv;
asesõnade erinevad vormid;
arvsõnad 1-1000;
eessõnad;
enesekohased tegusõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

Igapäevased suhtlusväljendid (tervitused, hüvastijätud, tutvustamine);
perekond;
koht, kus ma elan;
ruumi kirjeldamine;
minu nädal, igapäeva tegevused;
hotellis, hotelli teenused;
tee küsimine ja juhatamine;
toidud ja nende tellimine, toidukorrad;
enesest rääkimine, isiklikud andmed;
kool ja õpingud;
vaba aja tegevused, huvid.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel, tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta. Ta on omandanud grammatika põhialused.
Õppeklassides
on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht I semestril on 26 kontakttundi, millele lisandub 9 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel algajatele vanuses 15 – 19 aastat
Õppekavarühm  – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ning TEA keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Ta on kahe hispaania keele õpiku autor „Hola, Espanol!“ ja „Hispaania keele õpik edasijõudnutele“.

 

Aeg

kolmapäeviti kell 15.30 - 17.00
19. september - 12. detsember 2018

Maht

26 tundi

Hind

117 € sisaldab kõiki õppematerjale

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Hispaania keel algajatele vanuses 15 -19 aastat

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis