Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Hispaania keel algajatele, jätkukursus

Aini Kuusik

Jätkukursusega on vabade kohtade olemasolul võimalik liituda.
Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised.
Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola, Espanol.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Kursuse sisu

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unidades 6-12

Grammatika:

Unidad 6 – sihiliste asesõnade kordamine, asesõnade eessõnalised vormid, ninguno/alguno/nada/tampoco;
Unidad 7 – ebareeglipäraste verbide querer/almorzar/poner/pedir/seguir pööramine, passiivi moodustamine asesõna -se abil, omadussõna võrdlemine;
Unidad 8 – Gerundiiv, kestev olevik, llevar+gerundiiv, ajaväljendid desde hace, verbid venir/conduicir/encontrar;
Unidad 9 – asesõnalised enesekohased verbid, vajadust või kohustust näitavad modaalverbid hay que/tener que/deber;
Unidad 10 – täisminevik, mineviku kesksõna ja selle ebareeglipärased vormid, ülivõrde moodustamine liite -isimo abil;
Unidad 11 – lihtminevik I, ebareeglipärased verbid ser/ir/estar/tener/ decir/hacer
Unidad 12 – lihtminevik II, ebareeglipärased verbid dar/saber/querer/ver/traducir, ebareeglipärasus verbi tüves, rõhulised omastavad asesõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

Unidad 6 – lemmikajaviited, hobid, aastaajad, kodust väljas, temaatilised dialoogid;
Unidad 7 – söömine ja joomine Hispaanias, toiduained, tellimine kohvikus ja restoranis, temaatiliste dialoogide moodustamine;
Unidad 8 – reisimine rongi, bussi ja lennukiga, kellaajad, kõnekeele harjutused;
Unidad 9 – üks tavaline päev, igapäevane rutiin, nädalapäevad, räägime oma päevast;
Unidad 10 – kiire päev, kuupäevad, ametlik kiri, ilm, rääkida, mida olen teinud täna;
Unidad 11 – reislennujaamast hotellini, hotelli kirjeldus, toa broneerimine, teenused hotellis, dialoogid;
Unidad 12 – jutustada tähtsamad elusündmused lihtminevikus, suured arvud, mida tegin eile(nädalavahetusel jne)

I semestril 2017. aasta sügisel võeti läbi peatükid Unidades 1-5

Grammatika:

tegusõna pööramine olevikus;
gerundiiv;
asesõnade erinevad vormid;
arvsõnad 1-1000;
eessõnad;
enesekohased tegusõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

Igapäevased suhtlusväljendid (tervitused, hüvastijätud, tutvustamine jne.)
perekond;
koht, kus ma elan;
ruumi kirjeldamine;
minu nädal, igapäeva tegevused;
hotellis, hotelli teenused;
tee küsimine ja juhatamine;
toidud ja nende tellimine, kohvikus ja restoranis;
enesest rääkimine, isiklikud andmed;
minu töö;
vaba aja tegevused, huvid.

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel, tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta. Ta on omandanud grammatika põhialused.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 42 kontakttundi, millele lisandub 14 tundi iseseisvat tööd.
Kogumaht on 78 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd (I semester 36+12 tundi, jätkukursus 42+14 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel algajatele
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ning TEA keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades. Ta on kahe hispaania keele õpiku autor „Hola, Espanol!“ ja „Hispaania keele õpik edasijõudnutele“.

 

Aeg

esmaspäeviti kell 17.30 - 19.45
22. jaanuar - 23. aprill 2018

Maht

42 tundi

Hind

186 €
kõik õppematerjalid on hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Hispaania keel algajatele, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis