Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Uued kursused kodulehel alates 8. maist!Koolist lähemaltKontakt

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt
Kõik kursused

Kaasaja heebrea keel algajatele A 1.1

Margit Prantsus

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.

Kasutatakse õpetaja koostatud materjale.

Kursuse eesmärk on saavutada läbimurre keeleoskuses, omandada esmane heebrea keele oskus.
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust.

Sõnavara

1. nädal – mina-sina-tema, kes-mis jm;
2. nädal – inimeste ja maade nimed, poiss-tüdruk, mees-naine;
3. nädal – teie-nemad, linnanimed;
4. nädal – linnad, elama-laulma-õppima;
5. nädal – viisakussõnavara, küsisõnad: mis, kes, kust, kuhu, jm;
6. nädal – tegusõnade mitmus; tahtma-jooma-tegema; maad-linnad jm;
7. nädal – poliitika-maailm-kodu-pere-klass jm;
8. nädal – kõnelema-rääkima; eessõnad al, be, lejad, artikkel+eesliide;
9. nädal – armastama-tulema-minema-lugema-kirjutama jm, väike kontrolltöö, etteütlus;
10. nädal – tervitusväljendid, tegusõnade kordamine, kokkuvõte algkursusest.

Grammatika

1. nädal – sissejuhatus foneetikasse, tähed alef, hei, jud, mem, nun, tav.
2. nädal – artikkel, sõnade sugu, nimed, tähed gimel, dalet, lamed, reish, shin-sin
3. nädal – rahvusvahelised sõnad, mitmus, see-need, tähed vav, zain, chet, tet
4. nädal – tegusõnad, seniõpitud tähtede kinnistamine
5. nädal – viisakusväljendid, küsisõnad, tähed samech, ain, tzadi, kuf
6. nädal – küsisõnad, seniõpitud tähtede kinnistamine
7. nädal – eessõnad, seesütlev kääne, tähed bet, kaf, pe
8. nädal – eesliited, seniõpitud tähtede kinnistamine
9. nädal – viimased tähed vet, chaf, fe.
10. nädal – alale- ja alaltütlev kääne, sofiidid, kogu tähestiku kordamine.

Kursuse lõpetaja
• on omandanud heebrea keele tähestiku (22 kvadraattähte+22 kirjutamise tähte), esmased häälduspõhimõtted, vokaalimärgid.
• mõistab ja kasutab igapäevaseid heebreakeelseid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
• oskab ennast ja teisi tutvustada ning esitada küsimusi elukoha, tuttavate inimeste ja asjade kohta ning vastata sama ringi küsimustele.
• suudab suhelda lihtlausetega lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt lihtsat juttu ning on valmis aitama.
• mõistab lihtsaid tekste ja sõnumeid.
• mõistab küsimusi ja juhtnööre, suudab järgida lühikesi ja lihtsaid näpunäiteid.
• oskab kuulmise järgi lihtsamaid heebreakeelseid sõnu heebrea konsonantkeeles.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Heebrea keel algajatele A 1.1
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Margit Prantsus on õppinud muusikat Jeruusalemma Muusika- ja Tantsuakadeemias ning heebrea keelt Jeruusalemmas Heebrea ülikoolis.

Aeg

teisipäeviti kell 18 - 20.15
10. oktoober - 12. detsember 2017

Maht

30 tundi

Hind

132 €

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Kaasaja heebrea keel algajatele A 1.1

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

    Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis